Wybory Sołtysa

admin   8 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Wybory Sołtysa została wyłączona

Uprzejmie informujemy, że Wybory na Sołtysa i Radę Sołecką odbędą się

28 sierpnia 2019 r. /środa/ w Domu Weselnym Maria,
przy ulicy . Ptaków Leśnych 20

I termin  zebrania sołeckiego godz. 18.45

II termin zebrania sołeckiego godz. 19.00

Serdecznie zapraszamy
Sołtys i Rada Sołecka

Sprawozdanie Sołtysa

admin   8 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Sprawozdanie Sołtysa została wyłączona

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI – 2018-2019

Infrastruktura- drogi

Odwodnienie i położenie nakładki asfaltowej na ulicach: Kukułcza, Jaskółcza, Polnych Traw, Turkawki, Graniczna, Wschodnia, Wierzbowa, na łączniku między ul. Graniczną i Wierzbową oraz na pozostałym kawałku Wierzbowej.
Postawienie znaków: „ulica bez przejazdu” na „ślepych” ulicach we wsi
W budżecie gminy na ten rok są pieniądze 280.000 zł na nakładkę asfaltową na ul. Pt. Les. 10-12 abcd. Gmina przejmuje drogę. Jeśli nie zdąży z formalnościami, postawiłam wniosek radnym o przerzucenie pieniędzy na nakładkę na ul. Porannej Bryzy.
Został rozpisany przetarg na studium do projektu przebudowy ul. Jastrzębskiej.


Przebudowa ul. Ptaków Leśnych:
Był projekt, ale został odrzucony. Zatwierdzono parę lat temu nowe studium do nowego projektu. W obecnym budżecie było ok. 0, 5 miliona zł na nowy projekt wg. ww. studium. Nastąpiła zmiana koncepcji: obecna wersja – chodnik i ścieżka rowerowa po jednej stronie – sprawa w toku.
Wniosek o przebudowę progów na Ptaków Leśnych- rozważany
Wniosek o zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Ptaków Leśnych-w załatwieniu.


Wniosek o urządzenie radarowe i monitoring na Pt. Les.- odrzucony
Teren rekreacyjny „Balaton”

Wydzierżawienie od Lasów Chojnowskich na czas nieokreślony terenu zbiornika przeciwpożarowego. Oczyszczenie go i urządzenie placu zabaw, strefy piknikowej i sportowej. Dalsze zagospodarowanie tego terenu. W sierpniu br. dostawiłam jeszcze jeden stół, ławkę i kosz.

Coroczna konserwacja pomostu, ławek, koszy, stołów, siłowni na wolnym powietrzu oraz tablic poglądowych
Coroczna wymiana piachu na placu zabaw dla dzieci
Postawienie szlabanu uniemożliwiającego wjazd samochodem na teren Balatonu/

Dbanie o porządek zieleń i bezpieczeństwo –podziękowania dla Jacka Góry.
Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia na ul. Kukułczej i Jaskółczej, Porannej Bryzy, Sikoreczki, Polnych Traw, Leśnych Ziół. Jest gotowy projekt oświetlenia ul. Ptaki Leśne 10-12 abcd.

Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia u zbiegu ul. Ptaków Leśnych i Asfaltowej. Nie można zrobić więcej. Droga jest wojewódzka i nie ma zgody na jakiekolwiek lampy.

Bieżące usuwanie awarii lamp ulicznych i wniosek do budżetu gminy na wymianę oświetlenia wsi na ledowe. Jest mniej awaryjne i pobiera dużo mniej prądu. Wniosek stawiam także w tym roku.

Transport publiczny.
Wprowadzenie linii autobusu L24. Najpierw w jedną a potem w obie strony. Transport w obie strony miał być uruchomiony w listopadzie zeszłego roku, na skutek protestu niektórych mieszkańców jest zawieszony.
Wytyczenie przystanków autobusowych na kursowanie autobusu w obie strony i postawienie 10 wiat przystankowych.
Wprowadzenie transportu dla dzieci –Gimbus

Odwodnienie
Coroczne koszenie i udrażnianie rowów a także odtworzenie starych rowów. Niestety w tym roku brak środków na koszenie rowów poprzecznych. Z FS poszła już cała kwota na rów nr 1 i przy Pt. Leś. Może gmina znajdzie dodatkowe środki na skoszenie pozostałych.


Usuwanie awarii melioracyjnych i naprawy przepustów. Te ostatnie większe awarie to ta na ul. Polnych Traw i na Ptaków Leśnych.

Działalność społeczna
Założenie klubu seniora
Zakupienie sprzętu nagłaśniającego dla klubu seniora i sołectwa
Odnowienie pomnika pamięci narodowej w lesie chojnowskim w zeszłym roku.
Wniosek o ponowny remont naszej kapliczki- w załatwianiu. Ostatni remont w czynie społecznym był 10 lat temu
Przeprowadzenie konkursu fotograficznego poświęconego Jastrzębiu-obecnie mamy drugą edycję
Warsztaty z pierwszej pomocy medycznej prowadzone przez ratowników medycznych
W poprzednich kadencjach, kiedy gmina nie stawiała przeszkód, liczne wycieczki dla:

 • dzieci np. na Farmę Iluzji, kolejką wąskotorową do Runowa, cyrku, Borysewa, Bałtowa, teatru dziecięcego
 • rodzin do Torunia, skansenu w Sierpcu, parę razy do teatru
  Warsztaty komputerowe dla mieszkańców 50+ i dla kobiet
  Imprezy i warsztaty dla kobiet: sutasz, malowanie na jedwabiu, decoupage, wyroby z filcu i koralików
  Imprezy dla mieszkańców np. coroczne na 8 marca dla pań i ostatnia także dla panów.
  Imprezy plenerowe np. na otwarcie Balatonu i coroczna na dzień dziecka.
  Różne mini koncerty m. innymi B. Zaleskiej, zespołu rockowego, gitarzysty, występ mistrzów stund up, pokaz flamenco, występ iluzjonisty (parę miesięcy temu).
  Zwierzęta
  Sterylizacja bezpańskich kotów ze środków gminy –dwie sterylizacje dzikich kotów jeszcze wolne.
  Zajmowanie się bezdomnymi zwierzętami-adopcja
  Ekologia
  Objęcie ochroną przyrody dwóch ponad stuletnich drzew, które rosną w Jastrzębiu.
  Doprowadzenie do zainstalowania czujnika pomiaru zanieczyszczeń powietrza, który wisi na ul. Kukułczej
  Działania coroczne:
  Występowanie do odpowiednich wydziałów gminy (nacz.Chrabałowski i Rasinski) o:
  – sprzątanie i wykaszanie poboczy
  -malowanie spowalniaczy
  -usuwanie piachu po zimie z asfaltowych ulic
 • Naprawę luster i tablic ogłoszeniowych, jeśli zostaną uszkodzone lub wymagają ponownego malowania –w zeszłym roku
  Regularne występowanie o naprawę nawierzchni Ptaków Leśnych -ostatnie w lipcu br.
 • Zamawianie tłucznia i organizowanie równania ulic oraz doglądanie tych robót, (co najmniej dwa razy w roku).

Sołtys
Wanda Jakubiszyn

Fundusz Sołecki na 2020 rok

admin   7 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Fundusz Sołecki na 2020 rok została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy Jastrzębia!

Urząd gminy poinformował, iż na rok 2020 została mieszkańcom naszej wsi

przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 42.682 zł

Poniżej przedstawiam propozycję podziału  tych środków. Nowy sołtys i mieszkańcy muszą  sami zdecydować czy taki podział  odpowiada ich potrzebom  czy też będą inne propozycje rozdysponowania pieniędzy. Zebranie w tej sprawie musi się odbyć we wrześniu br. Bardzo proszę o przeanalizowanie propozycji i zajecie stanowiska na zebraniu.

 1. Konserwacja odwodnienia( dwukrotne koszenie rowów )  – 12.000 zł
 2. Opłata za utrzymanie spokoju i  porządku nad Balatonem – 1.682zł
 3. Naprawa dróg nieutwardzonych – 10.000 zł
 4. Warsztaty dla mieszkańców  i imprezy sołeckie – 6.000 zł
 5. Przebudowa progów zwalniających na ul. Ptaków Leśnych – 12.600 zł
 6. Utrzymanie serwisu internetowego nasze-jastrzębie.info – 400 zł

Komunikat

admin   10 lipca 2019   Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Chciałam poinformować, iż wkrótce dobiegnie końca moja działalność w charakterze sołtysa wsi Jastrzębie. Oznacza to, iż Rada Sołecka w 7-osobowym składzie [dane osobowe anonimizowano] także przestanie działać.

Wszystkim członkom Rady chciałam serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie w mojej działalności. Szczególna wdzięczność i uznanie należą się, członkowi Rady, który nie tylko utworzył naszą stronę internetową, ale też przez trzy kadencje był jej operatorem oraz zamieszczał wszystkie informacje, jakie mogliście Państwo tam przeczytać.

Dziękuję też wszystkim mieszkańcom, którzy mnie wspierali i pomagali rozwiązywać nasze wspólne problemy oraz urzędnikom gminy, którzy starali się realizować nasze wnioski i postulaty.

Obecnie do czasu wyboru nowego sołtysa (chwilowo nie mam jeszcze informacji, kiedy odbędą się wybory) nasze interesy będzie reprezentował nasz Radny Piotr Jakubowski.

Ten komunikat jest ostatnim dokumentem zamieszczonym na naszej stronie. Wszystkie informacje dotyczące naszej wsi będę zamieszczała na tablicach, ustawionych w naszym sołectwie.

Życzę wszystkim mieszkańcom Jastrzębia wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za wsparcie i zaufanie, jakim cieszyłam się niemal przez trzy kadencje.

Sołtys wsi Jastrzębie
Wanda JakubiszynPismo w sprawie koszenia poboczy i naprawy nawierzchni.

admin   5 lipca 2019   Możliwość komentowania Pismo w sprawie koszenia poboczy i naprawy nawierzchni. została wyłączona

Pismo z dn. 18.06.2019 do Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg i Transportu Publicznego, Pan Włodzimierza Rasińskiego.


W imieniu mieszkańców Jastrzębia i Żabińca zwracam się z uprzejmą prośbą o:

• Naprawienie uszkodzeń nawierzchni ulicy Ptaków Leśnych
• Wykoszenie poboczy na tej samej ulicy.

Droga jest wąska intensywnie uczęszczana i piesi nie mają możliwości zejść z niej w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

Sołtys wsi Jastrzębie

Radar w Jastrzębiu?

admin   17 czerwca 2019   Możliwość komentowania Radar w Jastrzębiu? została wyłączona

Pismo do Wiceburmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,                                      
Pan Robert Widz Piaseczno 17.06. 2019 r.

Szanowny Panie Burmistrzu.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej zwracam się w imieniu mieszkańców Jastrzębia o postawienie na ulicy Ptaków Leśnych urządzenia radarowego mierzącego prędkość nadjeżdżających samochodów. Mam nadzieję, iż urządzenie to, choć trochę poprawi bezpieczeństwo na tej ulicy do czasu aż zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy.

Z poważaniem

Sołtys Wsi Jastrzębie

Ruch drogowy przy ul. Ptaków Leśnych

admin   15 czerwca 2019   Możliwość komentowania Ruch drogowy przy ul. Ptaków Leśnych została wyłączona

Pismo do Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego Pan Włodzimierz Rasiński Jastrzębie, 23.5.2019

Dot. postawienia znaku drogowego w Jastrzębiu

Szanowny Panie Naczelniku,

Mieszkańcy wsi w Jastrzębie zwracają się z uprzejmą prośbą o postawienie na ulicy Ptaków Leśnych dwóch znaków „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Takie znaki stały na obu końcach ulicy od strony Konstancina i od ul. Asfaltowej, ale jakiś czas temu zostały ukradzione. Uprzejmie prosimy o ponowne postawienie znaków, gdyż licznie jeżdżące samochody ciężarowe stanowią zagrożenie dla mieszkańców(brak chodnika lub choćby pobocza) Ponad to bardzo hałasują na spowalniaczach.

Uprzejmie proszę o zdjęcie w trybie pilnym spowalniacza na ul. Ptaków Leśnych na wysokości posesji nr 108. W tym konkretnym przypadku samochody powodują szczególny hałas (być może ze względu na konstelację budynków po obu stronach drogi, które stwarzają szczególne warunki akustyczne).

Z poważaniem

Sołtys Wsi Jastrzębie