Budżet Gminy AD 2019

Pismo do  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

dot.: Zapewnienia w projekcie budżetu gminy na rok 2019 środków na niżej wymienione działania w Jastrzębiu.

 Szanowny Panie Burmistrzu.

Niniejszym przedkładam w imieniu mieszkańców Jastrzębia wniosek o umieszczenie w
w projekcie budżetu gminy nakładów na:

  1. Wykonanie przebudowy ulicy Ptaków Leśnych według projektu, który  obecnie jest w opracowaniu.
  2. Budowę ulicy Jastrzębskiej według projektu, który obecnie jest w trakcie opracowania.
  3. Wykonanie oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCD na podstawie projektu pozyskanego przez Wydział Infrastruktury.
  4. Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCDA, Porannej Bryzy Sikoreczki i Leśnych Ziół.
  5. Zakup działki w Jastrzębiu i budowę domu sołeckiego.
  6. Wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych na oświetlenie ledowe na następujących ulicach: Ptaków Leśnych, Wierzbowej i Granicznej.

 

Ad.Pt.1. Mieszkańcy od 11 lat apelują o utworzenie chodnika wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych. W budżecie znalazły się pieniądze na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Mieszkańcy oczekują, iż w ślad za gotowym projektem ruszy przebudowa.

Chodnik wzdłuż głównej ulicy w miejscowości zamieszkałej przez ok. 1000 osób w XXI wieku jest sprawą tak oczywistą, że trudno przytaczać argumenty takie jak: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza matkom z dziećmi, które wychodzą z wózkami na spacer, starszym osobom, udającym się na przystanek autobusowy czy też dzieciom wracającym ze szkoły. Nadmieniam, iż ulica nie posiada bezpiecznego pobocza.

Ad. Pt. 2. Ul. Jastrzębska jest bardo ważnym ciągiem komunikacyjnym. Wieloletnie coroczne koszty równania ulicy, które starcza na parę tygodni czy też koszty zakupu tłucznia i zasypywania nierówności są działaniem kosztownym i połowicznym, gdyż po krótkim czasie jej stan wraca do stanu uprzedniego. Ponadto ul. Jastrzębska bardzo poważnie odciąży ruch na ul. Ptaków Leśnych, która jest wąska i coraz bardziej uczęszczana, gdyż przybywa mieszkańców. Do tego dochodzą autobusy komunikacji miejskiej, która działa w obie strony, więc na ulicy zaczynają tworzyć się korki.

Ad. Pt.3. W roku 2018 mieszkańcy sfinansowali ze środków budżetu sołeckiego projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych od numeru 10 A,B,C,D – do 12 A,B,C,D, na długości około 150 m. Jednakże koszty budowy oświetlenia przekraczają możliwości sołectwa. Oświetlenie jest niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wieś położona jest przy lesie Chojnowskim i jesienią do wsi zapuszczają się dziki. O oświetlenie wspomnianej ulicy mieszkańcy ubiegają się już od wielu lat.

Ad. Pt.4. Na wspomnianych ulicach od lat sypany jest tłuczeń celem uzupełnienia nawierzchni. Ich poziom podniósł się już na tyle, iż nawierzchnia drogi równa jest z podmurówką niektórych płotów a dziury powstają mimo wszystko. Dalsze sypanie tłucznia jest bezzasadne, powoduje niepotrzebne koszty i dalsze podwyższanie nawierzchni. Z drugiej strony ta warstwa, która już istnieje, jest być może wystarczającą podbudową pod nakładkę asfaltową.

Ad. Pt.5. Wieś jest pozbawiona jakiegokolwiek obiektu, w którym mogłoby toczyć się życie sołeckie. Brak jest nie tylko pomieszczenia, ale także działki. Jedynym miejscem gdzie odbywają się zebrania mieszkańców jest dom weselny „Maria”, który właściciele użyczają mieszkańcom. Z funduszu sołeckiego co roku asygnowana jest kwota zryczałtowana za udostępnienie pomieszczenia. Jednakże ostatnio Izba Obrachunkowa zaczęła poddawać w wątpliwość zasadność tego wydatku. Wieś zostaje niejako zmuszona do szukania innej lokalizacji.

Ad. Pt.6 Oświetlenie ledowe jest bardziej ekologiczne, bezawaryjne i tańsze zważywszy zużycie prądu.

z poważaniem

Sołtys Jastrzębia

do wiadomości:

Radny Pan Adam Marciniak

Fundusz Sołecki 2019

Urząd gminy poinformował, iż na rok 2019 została mieszkańcom naszej wsi
przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 39 479 zł.

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy wsi Jastrzębie zdecydowali o następującym podziale środków:

1. Wynajem sali w domu weselnym MARIA – 3.000 zł
2. Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny BALATON – 2.579 zł
3. Konserwacja odwodnienia (koszenie rowów ) – 9.000 zł
4. Opłata za utrzymanie spokoju i porządku nad Balatonem – 1.400 zł
5. Naprawa dróg – 10.000 zł
6. Zakup wiat przystankowych – 10.000 zł
7. honoraria za wykłady i warsztaty dla mieszkańców – 2.500 zł
8. Konkurs fotograficzny „Fotooko Jastrzębie” z nagrodami – 1.000 zł

Sołtys i Rada Sołecka Jastrzębia

 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

W konkursie fotograficznym, którego motto brzmiało: ”Jastrzębie-nasz dom” Jury konkursu dokonało wyboru laureatów konkursu.  Nagrody otrzymali:

Pani Jolanta  – pierwsze miejsce

Pani Anna  – drugie miejsce

Pani Krystyna – trzecie miejsce

Dane osobowe laureatów zgodnie z Regulaminem Konkursu  dostępne w Komisji konkursowej. Na wyróżnienie zasłużyły dzieci, które uczestniczyły w konkursie a mianowicie: Kasia,Emilia i Błażej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

    

Nagrodzone prace można zobaczyć na tablicy ogłoszeniowej położonej przy ul. Ptaków Leśnych 54.

Sołtys Jastrzębia.

 

 

Uwaga !

admin   20 września 2018   Brak komentarzy do Uwaga !

Drodzy Mieszkańcy!

Dochodzą do mnie informację, że na terenie Jastrzębia doszło ostatnio do włamania. Zwracam się do Państwa z apelem o wzmożoną czujność i uruchamianie alarmów nawet jeśli na chwilę opuszczają Państwo dom  i reagowanie na wszystkie podejrzane osoby i sytuacje. Proszę też nie zostawiać w ogrodach wartościowych przedmiotów i zamykanie swoich posesji.

Telefon do naszego dzielnicowego Michał Malinowski 600 997 669
Telefon do Wydz. Prewencji policji w Piasecznie 22 26045229
Tel. do kierownika rewiru dzielnicowych 22 6045 295

 Wanda Jakubiszyn

Sołtys

Przystanki L24

admin   4 września 2018   Brak komentarzy do Przystanki L24

Przy ulicy Ptaków Leśnych (strona parzysta) pojawiły się nowe przystanki autobusowe linii L24. Według informacji gminnych, autobusy od 1 października będą kursować w obu kierunkach: do -> Piaseczna i  z  <-Piaseczna.

Informacje szczegółowe oraz odpowiedź na pytanie „Dlaczego nie od września?” w Gminie Piaseczno /Transport pod numerem tel. 22 701-76-57, p. Krawczyk.

Pomnik

admin   29 sierpnia 2018   Brak komentarzy do Pomnik

Drodzy Mieszkańcy Jastrzębia !

Pragnę poinformować, iż ze środków gminy udało się wyremontować pomnik pamięci poświęcony Polakom rozstrzelanym w lutym 1943 roku w lesie Chojnowskim w tzw. Stefanowie.

Pomnik znajduje się w pobliżu drogi przeciwpożarowej nr 10. Można go znaleźć, wchodząc w las od ulicy Jastrzębskiej, przechodząc obok budynku nadleśnictwa (po lewej stronie) i skręcając przy szlabanie w prawo w drogę nr 10 w stronę jezdni asfaltowej prowadzącej do Góry Kalwarii.

Przed pomnikiem po prawej stronie jest wiata, a w głębi za nią odnowiony pomnik. Kierunek wskazuje odpowiedni znak umieszczony przy drodze-symbol znicza. Chciałabym poprosić mieszkańców, aby w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej, czyli 31 sierpnia (piątek) zechcieli przyjść i zapalić światełko lub położyć kwiatek (może być z ogrodu). Uroczystość zaplanowałam na godzinę 18:00.

SPOTKAJMY SIĘ WIĘC 31 SIERPNIA O GODZ.18 00 PRZY POMNIKU

 

Umiejscowienie pomnika  na mapie
– pozycja „Tu jesteś”

 

 

 

 

Zebranie Mieszkańców Jastrzębia

Zapraszamy na Zebranie Mieszkańców Jastrzębia  w dniu 5 września 2018 r. (środa):

o godzinie 17. 30 – pierwszy termin;
o godzinie 18. 00 – drugi termin,

do Domu Weselnego „Maria” ul. Ptaków Leśnych 20

Zebranie będzie poświęcone uchwaleniu budżetu sołectwa na rok 2019. Na potrzeby Mieszkańców Jastrzębia gmina zaplanowała w przyszłorocznym budżecie 39 470 zł. Mamy nadzieję na liczne przybycie mieszkańców i propozycje podziału wspomnianych środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UCZESTNICTWA W ZEBRANIU

Z poważaniem

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Jastrzębie