Petycja w sprawie linii L-24

admin   1 lutego 2019   Możliwość komentowania Petycja w sprawie linii L-24 została wyłączona

Drodzy Mieszkańcy !

Powstała petycja, której tekst zamieszczam poniżej. Zapraszam zainteresowanych do złożenia podpisu w najbliższą środę 6 lutego br. o godz.17 30 do domu weselnego MARIA


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Pan Daniel Putkiewicz

Szanowny Panie Burmistrzu,

Niniejszym protestujemy przeciwko decyzji wstrzymania kursowania autobusu linii L24 w obu kierunkach. Postulat uruchomienia transportu publicznego z Piaseczna przez Żabieniec, Jastrzębie i z powrotem został przedłożony wówczas urzędującemu Burmistrzowi panu Zdzisławowi Lisowi latem 2017 roku. Przygotowania trwały około półtora roku a kiedy wszystko było gotowe, decyzją obecnych władz kursowanie autobusu w obie strony zostało wstrzymane. Nie przemawia do nas informacja, że trzeba dokonać ponownej analizy transportu publicznego bo zakładamy, iż taki okres wystarczył na zanalizowanie zasadności tej decyzji.

Oddając nasze głosy w ostatnich wyborach do władz Gminy i wybierając obecne władze okazaliśmy zaufanie i pewność, iż decyzje i polityka poprzedniego kierownictwa będą kontynuowane. Teraz odnosimy wrażenie, że obietnice wyborcze które Państwo składali, że wspomnimy o rozwoju transportu publicznego, rozbudowie sieci dróg i przyjaznej dla obywateli gminy polityce rozmijają się z obecnymi realiami.

Prosimy o szybkie ponowne rozpatrzenie niniejszej kwestii i znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla zdecydowanej większości mieszkańców.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Jastrzębia i Żabieńca

Do wiadomości:
Wiceburmistrz Hanna Kułakowska- Michalak
Wiceburmistrz Robert Widz
Zebranie Mieszkańców Jastrzębia

admin   30 stycznia 2019   Możliwość komentowania Zebranie Mieszkańców Jastrzębia została wyłączona
Zapraszamy na Zebranie Mieszkańców wsi Jastrzębie 
w dniu 6 lutego 2019 (środa)
           o godzinie 17.30 – pierwszy termin
           o godzinie 18.00 – drugi termin

do Domu Weselnego „Maria” ul. Ptaków Leśnych 20. Zebranie będzie poświęcone zmianie zagospodarowania środków z budżetu sołectwa na rok 2019.

Mam nadzieję na liczne przybycie mieszkańców i propozycje nowego podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.


Zapraszam zwłaszcza tych, którzy korzystają z transportu publicznego, gdyż poruszymy też tę kwestię w ramach omawianych spraw.


Z poważaniem
Wanda Jakubiszyn
Sołtys wsi Jastrzębie

Autobus L24

admin   24 stycznia 2019   Brak komentarzy do Autobus L24

                        Drodzy Mieszkańcy.

24 stycznia 2019 odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie, w którym uczestniczyli: Wiceburmistrz Robert Widz, Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, Naczelnik Włodzimierz Rasiński, Radny Adam Marciniak, Bogdan Krawczyk i Wanda Jakubiszyn,

a które dotyczyło wprowadzenia kursowania autobusu linii L24 w obu kierunkach.

Ostateczny wynik rozmowy jest następujący. Gmina zawiesza jakiekolwiek działania mające na celu wprowadzenia kursowania autobusu w drugą stronę do czasu aż przeprowadzi kompleksową analizę sieci komunikacyjnej w całej gminie Piaseczno. Na podstawie wniosków z tej analizy zostaną podjęte nowe decyzje regulujące cały system komunikacyjny, w tym komunikację w Jastrzębiu. Hipotetyczny termin zakończenia analizy został ustalony na lipiec tego roku. Wówczas zostanie rozstrzygnięta kwestia transportu w Jastrzębiu. Termin nie jest sztywny i może ulegać zmianom. We wcześniejszych informacjach podałam kontakt do inspektora pana Krawczyka i naczelnika Rasińskiego. Proszę zwłaszcza tych, którzy korzystają z linii L 24, aby  razem ze mną monitorowali postęp prac.

Z pozdrowieniami

Sołtys


Autobus linii L24

admin   19 stycznia 2019   Możliwość komentowania Autobus linii L24 została wyłączona

                                                Drodzy Mieszkańcy.

Często pojawiają się pytania dotyczące autobusu linii L24. Są przystanki i wiaty wiec, dla czego autobus nie kursuje w obu kierunkach. Otóż pragnę wyjaśnić, iż autobus linii L 24, który miał kursować w obie strony od listopada ubiegłego roku będzie kursował w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Uprzednio autobus miał jeździć z Piaseczna przez Żabieniec dalej jechać ulicą Graniczną i ul. Ptaków Leśnych obok cmentarza skręcać do Konstancina, zawracać na pierwszym rondzie za biblioteką i tą samą drogą wracać do Piaseczna.   Jednakże rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły na ulicy Dworskiej w Konstancinie złożyli protest skutkiem czego ten wariant trasy autobusu został odrzucony a na nowy, który jest w opracowaniu trzeba znowu czekać.  

Potrzebne są dodatkowe pieniądze na przedłużenie trasy i nowy rozkład jazdy, który jest w gestii ZTM. Proszę wszystkich, którzy korzystają z autobusu, aby wsparli moje działania i wystąpili z petycją do władz gminy o rychłe uruchomienie przejazdu autobusu w obie strony.

Sołtys

Tłuczeń dla Jastrzębia

admin   16 stycznia 2019   Możliwość komentowania Tłuczeń dla Jastrzębia została wyłączona

Drodzy Mieszkańcy Jastrzębia,

Uprzejmie informuję, iż wystąpiłam do gminy z wnioskiem o dostarczenie tłucznia w celu wyrównania nieutwardzonych ulic w Jastrzębiu. Kruszywo gmina dostarczy nieodpłatnie pod warunkiem, że mieszkańcy rozgarną je na swoich ulicach własnymi siłami. Przewidywany termin dostawy kwiecień/maj 2019 r.


Uprzejmie proszę o zgłaszanie się mieszkańców, którzy są gotowi wykonać w czynie społecznym naprawę swojej ulicy.
Proszę dzwonić na nr tel. 501 727 076 z informacją gdzie potrzeba tłucznia.

Sołtys

Czujniki smogu

admin   13 stycznia 2019   Możliwość komentowania Czujniki smogu została wyłączona

Gmina  Piaseczno uruchomiła system monitoringu jakości powietrza. 30 czujników w różnych lokalizacjach monitoruje zanieczyszczenie powietrza na terenie naszej gminy.

Mapka zanieczyszczeń powietrza http://czujnikimiejskie.pl/public/piaseczno/

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca – konsorcjum www.Czujnikimiejskie.pl, zamontował na terenie gminy 30 stacji monitoringowych, z czego 27 wyposażonych jest w sensory do pomiaru poziomu stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5, a 3 stacje w sensory do pomiaru poziomu stężeń: NOX, SOX, O3, pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Dodatkowo każda ze stacji dokonuje pomiarów temperatury i wilgotności powietrza. Zebrane dane posłużą do stworzenie mapy zanieczyszczeń i pomogą zwiększyć naszą świadomość ekologiczną.

11 czujników rozlokowanych zostało na terenie miasta Piaseczna, dwa w Zalesiu Górnym i Głoskowie oraz po jednym w Józefosławiu, Jazgarzewie, Chylicach, Chyliczkach, Chojnowie, Woli Gołkowskiej, Złotokłosie, Bogatkach, Bobrowcu, Grochowej, Jastrzębiu, Mieszkowie, Siedliskach, Wólce Prackiej i Żabieńcu.

Więcej o stanie powietrza w Gminie Piaseczno śledzić można na stronie: http://piaseczno.czujnikimiejskie.pl/

Fundusz Sołecki 2019

Urząd gminy poinformował, iż na rok 2019 została mieszkańcom naszej wsi
przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 39 479 zł.

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy wsi Jastrzębie zdecydowali o następującym podziale środków:

1. Wynajem sali w domu weselnym MARIA – 3.000 zł
2. Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny BALATON – 2.579 zł
3. Konserwacja odwodnienia (koszenie rowów ) – 9.000 zł
4. Opłata za utrzymanie spokoju i porządku nad Balatonem – 1.400 zł
5. Naprawa dróg – 10.000 zł
6. Zakup wiat przystankowych – 10.000 zł
7. honoraria za wykłady i warsztaty dla mieszkańców – 2.500 zł
8. Konkurs fotograficzny „Fotooko Jastrzębie” z nagrodami – 1.000 zł

Sołtys i Rada Sołecka Jastrzębia