Komunikat

admin   10 lipca 2019   Brak komentarzy do Komunikat

Chciałam poinformować, iż wkrótce dobiegnie końca moja działalność w charakterze sołtysa wsi Jastrzębie. Oznacza to, iż Rada Sołecka w 7-osobowym składzie [dane osobowe anonimizowano] także przestanie działać.

Wszystkim członkom Rady chciałam serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie w mojej działalności. Szczególna wdzięczność i uznanie należą się, członkowi Rady, który nie tylko utworzył naszą stronę internetową, ale też przez trzy kadencje był jej operatorem oraz zamieszczał wszystkie informacje, jakie mogliście Państwo tam przeczytać.

Dziękuję też wszystkim mieszkańcom, którzy mnie wspierali i pomagali rozwiązywać nasze wspólne problemy oraz urzędnikom gminy, którzy starali się realizować nasze wnioski i postulaty.

Obecnie do czasu wyboru nowego sołtysa (chwilowo nie mam jeszcze informacji, kiedy odbędą się wybory) nasze interesy będzie reprezentował nasz Radny Piotr Jakubowski.

Ten komunikat jest ostatnim dokumentem zamieszczonym na naszej stronie. Wszystkie informacje dotyczące naszej wsi będę zamieszczała na tablicach, ustawionych w naszym sołectwie.

Życzę wszystkim mieszkańcom Jastrzębia wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za wsparcie i zaufanie, jakim cieszyłam się niemal przez trzy kadencje.

Sołtys wsi Jastrzębie
Wanda JakubiszynPismo w sprawie koszenia poboczy i naprawy nawierzchni.

admin   5 lipca 2019   Możliwość komentowania Pismo w sprawie koszenia poboczy i naprawy nawierzchni. została wyłączona

Pismo z dn. 18.06.2019 do Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg i Transportu Publicznego, Pan Włodzimierza Rasińskiego.


W imieniu mieszkańców Jastrzębia i Żabińca zwracam się z uprzejmą prośbą o:

• Naprawienie uszkodzeń nawierzchni ulicy Ptaków Leśnych
• Wykoszenie poboczy na tej samej ulicy.

Droga jest wąska intensywnie uczęszczana i piesi nie mają możliwości zejść z niej w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

Sołtys wsi Jastrzębie

Radar w Jastrzębiu?

admin   17 czerwca 2019   Możliwość komentowania Radar w Jastrzębiu? została wyłączona

Pismo do Wiceburmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,                                      
Pan Robert Widz Piaseczno 17.06. 2019 r.

Szanowny Panie Burmistrzu.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej zwracam się w imieniu mieszkańców Jastrzębia o postawienie na ulicy Ptaków Leśnych urządzenia radarowego mierzącego prędkość nadjeżdżających samochodów. Mam nadzieję, iż urządzenie to, choć trochę poprawi bezpieczeństwo na tej ulicy do czasu aż zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy.

Z poważaniem

Sołtys Wsi Jastrzębie

Ruch drogowy przy ul. Ptaków Leśnych

admin   15 czerwca 2019   Możliwość komentowania Ruch drogowy przy ul. Ptaków Leśnych została wyłączona

Pismo do Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego Pan Włodzimierz Rasiński Jastrzębie, 23.5.2019

Dot. postawienia znaku drogowego w Jastrzębiu

Szanowny Panie Naczelniku,

Mieszkańcy wsi w Jastrzębie zwracają się z uprzejmą prośbą o postawienie na ulicy Ptaków Leśnych dwóch znaków „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Takie znaki stały na obu końcach ulicy od strony Konstancina i od ul. Asfaltowej, ale jakiś czas temu zostały ukradzione. Uprzejmie prosimy o ponowne postawienie znaków, gdyż licznie jeżdżące samochody ciężarowe stanowią zagrożenie dla mieszkańców(brak chodnika lub choćby pobocza) Ponad to bardzo hałasują na spowalniaczach.

Uprzejmie proszę o zdjęcie w trybie pilnym spowalniacza na ul. Ptaków Leśnych na wysokości posesji nr 108. W tym konkretnym przypadku samochody powodują szczególny hałas (być może ze względu na konstelację budynków po obu stronach drogi, które stwarzają szczególne warunki akustyczne).

Z poważaniem

Sołtys Wsi Jastrzębie

Protokół Zebrania Sołeckiego

admin   14 czerwca 2019   Możliwość komentowania Protokół Zebrania Sołeckiego została wyłączona

Poniżej prezentujemy podsumowanie zebrania sołeckiego mieszkańców wsi Jastrzębie z 6 czerwca 2019 r., w sprawie projektu chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych.

Drugim tematem poruszanym na spotkaniu z W-ce Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno było omówienie aktualnej sytuacji uruchomienia linii autobusowej L-24 w obu kierunkach.


Linia L24 cd.

admin   22 maja 2019   Możliwość komentowania Linia L24 cd. została wyłączona

Drodzy Mieszkańcy.

Trafiają do mnie zapytania czy postawienie wiaty na ul. Ptaków Leśnych oznacza postęp w sprawie linii L24? ….Otóż nie.

Pieniądze na ostatnią wiatę były uchwalane przez mieszkańców w budżecie sołeckim na początku września ubiegłego roku, kiedy wszystko było na dobrej drodze. Nadal są aktualne informacje, iż władze gminy wstrzymują kurs autobusu w obie strony do czasu zakończenia analizy systemu transportu w całej gminie. Odpowiednie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: nasze-jastrzebie.info

Sołtys

Zebranie w sprawie chodnika

admin   21 maja 2019   Możliwość komentowania Zebranie w sprawie chodnika została wyłączona

DRODZY MIESZKAŃCY JASTRZĘBIA!

Zapraszam na zebranie sołeckie z udziałem Wiceburmistrza Roberta Widza i Radnych: Piotra Jakubowskiego i Adama Marciniaka, w sprawie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych. Zebranie odbędzie się 6 czerwca 2019 w domu weselnym „Maria” o godz. 19.00.

Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z nowymi propozycjami w tej sprawie oraz wyrazić swój pogląd na ten temat. Bardzo proszę o liczne przybycie.

Sołtys
Wanda Jakubiszyn