Utylizacja śmieci

admin   14 marca 2019   Możliwość komentowania Utylizacja śmieci została wyłączona

Zaproszenie na spotkanie.

W związku w nowymi opłatami za utylizacje odpadów zapraszam na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Urzędu Gminy, które odbędzie się 25 marca br. o godzinie 17.oo,  w Domu Weselnym Maria – Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 20.

Sołtys

Czujniki smogu

admin   13 marca 2019   Możliwość komentowania Czujniki smogu została wyłączona

Gmina  Piaseczno uruchomiła system monitoringu jakości powietrza. 30 czujników w różnych lokalizacjach monitoruje zanieczyszczenie powietrza na terenie naszej gminy.

Mapka zanieczyszczeń powietrza http://czujnikimiejskie.pl/public/piaseczno/

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca – konsorcjum www.Czujnikimiejskie.pl, zamontował na terenie gminy 30 stacji monitoringowych, z czego 27 wyposażonych jest w sensory do pomiaru poziomu stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5, a 3 stacje w sensory do pomiaru poziomu stężeń: NOX, SOX, O3, pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Dodatkowo każda ze stacji dokonuje pomiarów temperatury i wilgotności powietrza. Zebrane dane posłużą do stworzenie mapy zanieczyszczeń i pomogą zwiększyć naszą świadomość ekologiczną.

11 czujników rozlokowanych zostało na terenie miasta Piaseczna, dwa w Zalesiu Górnym i Głoskowie oraz po jednym w Józefosławiu, Jazgarzewie, Chylicach, Chyliczkach, Chojnowie, Woli Gołkowskiej, Złotokłosie, Bogatkach, Bobrowcu, Grochowej, Jastrzębiu, Mieszkowie, Siedliskach, Wólce Prackiej i Żabieńcu.

Więcej o stanie powietrza w Gminie Piaseczno śledzić można na stronie: http://piaseczno.czujnikimiejskie.pl/

Konkurs fotograficzny

admin   26 lutego 2019   Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny została wyłączona

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zapraszamy Mieszkańców wsi Jastrzębie do udziału w konkursie fotograficznym. Motto tegorocznego konkursu brzmi: ”Fotooko Jastrzębie”. Tematem zdjęć powinny być motywy z naszej wsi np. architektura, ludzie, krajobrazy itp. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury konkursu.

Uczestnicy powinni przedłożyć:
• trzy zdjęcia do wyboru – jedno zostanie wybrane
• w wersji papierowej w formacie13x18 cm opatrzone wybranym przez siebie pseudonimem
• w osobnej zaklejonej kopercie, na której będzie widniał pseudonim należy włożyć informację o właścicielu pseudonimu: imię nazwisko i kontakt
• zdjęcia podpisane pseudonimem wraz z kopertą zawierającą dane fotografa należy wrzucić do skrzynki u Sołtysa ul. Turkawki 6.
• Termin składania zdjęć upływa z dniem do 30 września br.
• Wiek uczestników konkursu nieograniczony
• Termin ogłoszenia werdyktu jury: 31.09.2019
• Werdykt i nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeniowych
• Na zwycięzców czekają nagrody.

Za zajęcie I miejsca nagroda w wysokości 500zł w postaci bonu Media Markt, za zajęcie drugiego miejsca bon o wartości 300zł, za zajęcie trzeciego miejsca bon o wartości 200zł.

Sołtys i członkowie Jury

Radny z Jastrzębia

admin   26 lutego 2019   Możliwość komentowania Radny z Jastrzębia została wyłączona
Aktualności

Drodzy Mieszkańcy,

Pragnę z radością poinformować, iż na skutek zmian personalnych w Radzie Miasta i Gminy Piaseczno jeden z radnych Pan Robert Widz objął funkcję Wiceburmistrza i zgodnie z przepisami musiał złożyć swój mandat radnego, który przypadł w udziale Panu Piotrowi Jakubowskiemu mieszkańcowi Jastrzębia.

Tak więc mamy swojego radnego we władzach gminy. Gratulujemy!!

Nasz Radny stoi przed dużym wyzwaniem, ponieważ jako lokalny polityk będzie miał bezpośredni wpływ na to, co będzie się działo w Jastrzębiu,
a tym samym na jakość naszego życia.

Bardzo liczymy na to, iż będzie rzecznikiem naszych interesów i nasze postulaty i potrzeby, które co roku w Państwa imieniu zgłaszam do budżetu gminy zostaną w większym stopniu zrealizowane i zaspokojone.

Sołtys

Petycja w sprawie linii L-24

admin   1 lutego 2019   Możliwość komentowania Petycja w sprawie linii L-24 została wyłączona

Drodzy Mieszkańcy !

Powstała petycja, której tekst zamieszczam poniżej. Zapraszam zainteresowanych do złożenia podpisu w najbliższą środę 6 lutego br. o godz.17 30 do domu weselnego MARIA


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Pan Daniel Putkiewicz

Szanowny Panie Burmistrzu,

Niniejszym protestujemy przeciwko decyzji wstrzymania kursowania autobusu linii L24 w obu kierunkach. Postulat uruchomienia transportu publicznego z Piaseczna przez Żabieniec, Jastrzębie i z powrotem został przedłożony wówczas urzędującemu Burmistrzowi panu Zdzisławowi Lisowi latem 2017 roku. Przygotowania trwały około półtora roku a kiedy wszystko było gotowe, decyzją obecnych władz kursowanie autobusu w obie strony zostało wstrzymane. Nie przemawia do nas informacja, że trzeba dokonać ponownej analizy transportu publicznego bo zakładamy, iż taki okres wystarczył na zanalizowanie zasadności tej decyzji.

Oddając nasze głosy w ostatnich wyborach do władz Gminy i wybierając obecne władze okazaliśmy zaufanie i pewność, iż decyzje i polityka poprzedniego kierownictwa będą kontynuowane. Teraz odnosimy wrażenie, że obietnice wyborcze które Państwo składali, że wspomnimy o rozwoju transportu publicznego, rozbudowie sieci dróg i przyjaznej dla obywateli gminy polityce rozmijają się z obecnymi realiami.

Prosimy o szybkie ponowne rozpatrzenie niniejszej kwestii i znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla zdecydowanej większości mieszkańców.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Jastrzębia i Żabieńca

Do wiadomości:
Wiceburmistrz Hanna Kułakowska- Michalak
Wiceburmistrz Robert Widz
Zebranie Mieszkańców Jastrzębia

admin   30 stycznia 2019   Możliwość komentowania Zebranie Mieszkańców Jastrzębia została wyłączona
Zapraszamy na Zebranie Mieszkańców wsi Jastrzębie 
w dniu 6 lutego 2019 (środa)
           o godzinie 17.30 – pierwszy termin
           o godzinie 18.00 – drugi termin

do Domu Weselnego „Maria” ul. Ptaków Leśnych 20. Zebranie będzie poświęcone zmianie zagospodarowania środków z budżetu sołectwa na rok 2019.

Mam nadzieję na liczne przybycie mieszkańców i propozycje nowego podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.


Zapraszam zwłaszcza tych, którzy korzystają z transportu publicznego, gdyż poruszymy też tę kwestię w ramach omawianych spraw.


Z poważaniem
Wanda Jakubiszyn
Sołtys wsi Jastrzębie

Autobus L24

admin   24 stycznia 2019   Możliwość komentowania Autobus L24 została wyłączona

                        Drodzy Mieszkańcy.

24 stycznia 2019 odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie, w którym uczestniczyli: Wiceburmistrz Robert Widz, Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, Naczelnik Włodzimierz Rasiński, Radny Adam Marciniak, Bogdan Krawczyk i Wanda Jakubiszyn,

a które dotyczyło wprowadzenia kursowania autobusu linii L24 w obu kierunkach.

Ostateczny wynik rozmowy jest następujący. Gmina zawiesza jakiekolwiek działania mające na celu wprowadzenia kursowania autobusu w drugą stronę do czasu aż przeprowadzi kompleksową analizę sieci komunikacyjnej w całej gminie Piaseczno. Na podstawie wniosków z tej analizy zostaną podjęte nowe decyzje regulujące cały system komunikacyjny, w tym komunikację w Jastrzębiu. Hipotetyczny termin zakończenia analizy został ustalony na lipiec tego roku. Wówczas zostanie rozstrzygnięta kwestia transportu w Jastrzębiu. Termin nie jest sztywny i może ulegać zmianom. We wcześniejszych informacjach podałam kontakt do inspektora pana Krawczyka i naczelnika Rasińskiego. Proszę zwłaszcza tych, którzy korzystają z linii L 24, aby  razem ze mną monitorowali postęp prac.

Z pozdrowieniami

Sołtys