Monthly Archives: Grudzień 2018

Budżet Gminy AD 2019

Pismo do  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dot.: Zapewnienia w projekcie budżetu gminy na rok 2019 środków na niżej wymienione działania w Jastrzębiu.  Szanowny Panie Burmistrzu. Niniejszym przedkładam w imieniu mieszkańców Jastrzębia wniosek o umieszczenie w w projekcie budżetu gminy nakładów na: Wykonanie przebudowy ulicy Ptaków Leśnych według projektu, który  obecnie jest w opracowaniu. Budowę ulicy Jastrzębskiej według projektu, który… Read more »

Fundusz Sołecki 2019

Urząd gminy poinformował, iż na rok 2019 została mieszkańcom naszej wsi przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 39 479 zł. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy wsi Jastrzębie zdecydowali o następującym podziale środków: 1. Wynajem sali w domu weselnym MARIA – 3.000 zł 2. Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny BALATON – 2.579 zł 3. Konserwacja odwodnienia (koszenie rowów ) –… Read more »