Monthly Archives: Sierpień 2019

Wybory Sołtysa

admin   8 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Wybory Sołtysa została wyłączona

Uprzejmie informujemy, że Wybory na Sołtysa i Radę Sołecką odbędą się 28 sierpnia 2019 r. /środa/ w Domu Weselnym Maria, przy ulicy . Ptaków Leśnych 20 I termin  zebrania sołeckiego godz. 18.45 II termin zebrania sołeckiego godz. 19.00 Serdecznie zapraszamySołtys i Rada Sołecka

Sprawozdanie Sołtysa

admin   8 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Sprawozdanie Sołtysa została wyłączona

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI – 2018-2019 Infrastruktura- drogi Odwodnienie i położenie nakładki asfaltowej na ulicach: Kukułcza, Jaskółcza, Polnych Traw, Turkawki, Graniczna, Wschodnia, Wierzbowa, na łączniku między ul. Graniczną i Wierzbową oraz na pozostałym kawałku Wierzbowej. Postawienie znaków: „ulica bez przejazdu” na „ślepych” ulicach we wsi W budżecie gminy na ten rok są pieniądze 280.000 zł na nakładkę asfaltową na ul…. Read more »

Fundusz Sołecki na 2020 rok

admin   7 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Fundusz Sołecki na 2020 rok została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy Jastrzębia! Urząd gminy poinformował, iż na rok 2020 została mieszkańcom naszej wsi przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 42.682 zł Poniżej przedstawiam propozycję podziału  tych środków. Nowy sołtys i mieszkańcy muszą  sami zdecydować czy taki podział  odpowiada ich potrzebom  czy też będą inne propozycje rozdysponowania pieniędzy. Zebranie w tej sprawie musi się odbyć we wrześniu br. Bardzo proszę… Read more »