Budżet Gminy AD 2019

Pismo do  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

dot.: Zapewnienia w projekcie budżetu gminy na rok 2019 środków na niżej wymienione działania w Jastrzębiu.

 Szanowny Panie Burmistrzu.

Niniejszym przedkładam w imieniu mieszkańców Jastrzębia wniosek o umieszczenie w
w projekcie budżetu gminy nakładów na:

  1. Wykonanie przebudowy ulicy Ptaków Leśnych według projektu, który  obecnie jest w opracowaniu.
  2. Budowę ulicy Jastrzębskiej według projektu, który obecnie jest w trakcie opracowania.
  3. Wykonanie oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCD na podstawie projektu pozyskanego przez Wydział Infrastruktury.
  4. Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCDA, Porannej Bryzy Sikoreczki i Leśnych Ziół.
  5. Zakup działki w Jastrzębiu i budowę domu sołeckiego.
  6. Wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych na oświetlenie ledowe na następujących ulicach: Ptaków Leśnych, Wierzbowej i Granicznej.

 

Ad.Pt.1. Mieszkańcy od 11 lat apelują o utworzenie chodnika wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych. W budżecie znalazły się pieniądze na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Mieszkańcy oczekują, iż w ślad za gotowym projektem ruszy przebudowa.

Chodnik wzdłuż głównej ulicy w miejscowości zamieszkałej przez ok. 1000 osób w XXI wieku jest sprawą tak oczywistą, że trudno przytaczać argumenty takie jak: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza matkom z dziećmi, które wychodzą z wózkami na spacer, starszym osobom, udającym się na przystanek autobusowy czy też dzieciom wracającym ze szkoły. Nadmieniam, iż ulica nie posiada bezpiecznego pobocza.

Ad. Pt. 2. Ul. Jastrzębska jest bardo ważnym ciągiem komunikacyjnym. Wieloletnie coroczne koszty równania ulicy, które starcza na parę tygodni czy też koszty zakupu tłucznia i zasypywania nierówności są działaniem kosztownym i połowicznym, gdyż po krótkim czasie jej stan wraca do stanu uprzedniego. Ponadto ul. Jastrzębska bardzo poważnie odciąży ruch na ul. Ptaków Leśnych, która jest wąska i coraz bardziej uczęszczana, gdyż przybywa mieszkańców. Do tego dochodzą autobusy komunikacji miejskiej, która działa w obie strony, więc na ulicy zaczynają tworzyć się korki.

Ad. Pt.3. W roku 2018 mieszkańcy sfinansowali ze środków budżetu sołeckiego projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych od numeru 10 A,B,C,D – do 12 A,B,C,D, na długości około 150 m. Jednakże koszty budowy oświetlenia przekraczają możliwości sołectwa. Oświetlenie jest niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wieś położona jest przy lesie Chojnowskim i jesienią do wsi zapuszczają się dziki. O oświetlenie wspomnianej ulicy mieszkańcy ubiegają się już od wielu lat.

Ad. Pt.4. Na wspomnianych ulicach od lat sypany jest tłuczeń celem uzupełnienia nawierzchni. Ich poziom podniósł się już na tyle, iż nawierzchnia drogi równa jest z podmurówką niektórych płotów a dziury powstają mimo wszystko. Dalsze sypanie tłucznia jest bezzasadne, powoduje niepotrzebne koszty i dalsze podwyższanie nawierzchni. Z drugiej strony ta warstwa, która już istnieje, jest być może wystarczającą podbudową pod nakładkę asfaltową.

Ad. Pt.5. Wieś jest pozbawiona jakiegokolwiek obiektu, w którym mogłoby toczyć się życie sołeckie. Brak jest nie tylko pomieszczenia, ale także działki. Jedynym miejscem gdzie odbywają się zebrania mieszkańców jest dom weselny „Maria”, który właściciele użyczają mieszkańcom. Z funduszu sołeckiego co roku asygnowana jest kwota zryczałtowana za udostępnienie pomieszczenia. Jednakże ostatnio Izba Obrachunkowa zaczęła poddawać w wątpliwość zasadność tego wydatku. Wieś zostaje niejako zmuszona do szukania innej lokalizacji.

Ad. Pt.6 Oświetlenie ledowe jest bardziej ekologiczne, bezawaryjne i tańsze zważywszy zużycie prądu.

z poważaniem

Sołtys Jastrzębia

do wiadomości:

Radny Pan Adam Marciniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *