Działania w Jastrzębiu na rok 2017

Treść pisma do Burmistrza w sprawie zabezpieczenia środków na działania w Jastrzębiu w projekcie budżetu gminy na rok 2017:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Niniejszym przedkładam w imieniu mieszkańców Jastrzębia wniosek o umieszczenie w projekcie budżetu gminy nakładów na:

  1. Sporządzenie projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych
  2. Odbudowę końcówki rowu nr 1 (400 mb. koszt inwestycji ok. 40 000 zł.)
  3. Przejęcie przez gminę ulicy Jastrzębskiej
  4. Oświetlenie ulic: Polnych Traw, Leśnych Ziół, Sikoreczki, Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCD, Zielony Gaj i Porannej Bryzy
  5. Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCD, ulic Jaskółczej i Kukułczej

Ad.1. Mieszkańcy od 10 lat apelują o utworzenie chodnika wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych.

Gmina wydała już bardzo pokaźną kwotę na projekt przebudowy ulicy, który nie wszedł w życie.  Jest gotowe studium do nowego projektu, które kosztowało gminę dalsze 50 tys. zł, a które ma określoną ważność. Rezygnacja z realizacji tej inwestycji w przyszłym roku oznacza zmarnowanie pieniędzy podatników. Alternatywą jest wykorzystanie istniejącej dokumentacji

 projektu i studium i wykonanie na ich podstawie tanim kosztem nowego projektu. Chodnik wzdłuż głównej ulicy w miejscowości zamieszkałej przez ok. 1000 osób w XXI wieku jest sprawą tak oczywistą, że trudno przytaczać argumenty takie jak: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza matkom z dziećmi, które wychodzą z wózkami na spacer czy starszym osobom, udającym się na przystanek autobusowy czy też do sklepu. Nadmieniam, iż ulica nie posiada bezpiecznego pobocza.

Ad.2. W dniu 28 lipca 2011 roku odbyło się zebranie mieszkańców z udziałem Pana Burmistrza. System odwodnieniowy został w dużym stopniu odtworzony i udrożniony. Powstała kanalizacja deszczowa na dwóch ulicach. Niezbędne jest jednak odtworzenie końcówki rowu nr, 1 aby dokończyć odwodnienie górnej części Jastrzębia. Mieszkańcy zdecydowali, że przeznaczają jedną piątą środków z budżetu sołeckiego na prace konserwacyjne i ewentualne naprawy odwodnienia Jastrzębia. Niniejsza inwestycja przekracza możliwości finansowe sołeckiego budżetu. Liczymy więc, iż gmina zabezpieczy w swoim budżecie środki na odtworzenie końcówki rowu.

Ad.3.    Ulica Jastrzębska jest w posiadaniu gminy tylko na odcinku od ul. Ptaków Leśnych do ul. Wschodniej. Ostatni fragment wymaga uregulowania stosunków własności. Trwają prace geodezyjne, które zostaną zakończone w końcu roku. Mieszkańcy wnoszą o sfinalizowanie przejęcia ulicy przez gminę.

Ad.4. Ulice takie jak: Polnych Traw, Leśnych Ziół, Sikoreczki, Ptaków Leśnych od numeru 10 A,B,C,D – do 12 A,B,C,D, ul. Zielony Gaj wymagają postawienia choćby paru lamp.

Oświetlenie jest dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Wieś położona jest przy lesie Chojnowskim i jesienią do wsi zapuszczają się dziki.  O oświetlenie wspomnianych ulic ich mieszkańcy ubiegają się już od wielu lat. W przypadku ulicy Porannej Bryzy chodzi o wykonanie oświetlenia według projektu, który jest w przygotowaniu.

Ad.5. Na wspomnianych ulicach od lat sypany jest tłuczeń celem uzupełnienia nawierzchni. Ich poziom podniósł się już na tyle, iż nawierzchnia drogi równa jest z podmurówką niektórych płotów a dziury powstają mimo wszystko. Dalsze sypanie tłucznia jest bezzasadne ,powoduje niepotrzebne koszty i dalsze podwyższanie nawierzchni. Z drugiej strony ta warstwa, która już istnieje, jest być może wystarczającą podbudową pod nakładkę asfaltową.

Z poważaniem,

Sołtys

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *