Fundusz Sołecki na 2020 rok

admin   7 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Fundusz Sołecki na 2020 rok została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy Jastrzębia!

Urząd gminy poinformował, iż na rok 2020 została mieszkańcom naszej wsi

przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 42.682 zł

Poniżej przedstawiam propozycję podziału  tych środków. Nowy sołtys i mieszkańcy muszą  sami zdecydować czy taki podział  odpowiada ich potrzebom  czy też będą inne propozycje rozdysponowania pieniędzy. Zebranie w tej sprawie musi się odbyć we wrześniu br. Bardzo proszę o przeanalizowanie propozycji i zajecie stanowiska na zebraniu.

  1. Konserwacja odwodnienia( dwukrotne koszenie rowów )  – 12.000 zł
  2. Opłata za utrzymanie spokoju i  porządku nad Balatonem – 1.682zł
  3. Naprawa dróg nieutwardzonych – 10.000 zł
  4. Warsztaty dla mieszkańców  i imprezy sołeckie – 6.000 zł
  5. Przebudowa progów zwalniających na ul. Ptaków Leśnych – 12.600 zł
  6. Utrzymanie serwisu internetowego nasze-jastrzębie.info – 400 zł