III Mikołajkowy Cross

admin   30 października 2016   Możliwość komentowania III Mikołajkowy Cross została wyłączona

Już niedługo  tj. 4 grudnia na Górkach Szymona odbędzie się  bieg  – Cross Mikołajkowy. Zapraszamy biegaczy, chodziarzy, dzieci na tradycyjną imprezę sportową organizowaną przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja” z Piaseczna.

cross


Bieg Główny – III Cross Mikołajkowy – odbędzie się dnia 04.12.2016 o godz. 12.00

 • Start i meta biegu zlokalizowana na terenie Górek Szymona w Piasecznie
 • Cross Mikołajkowy na 5 km (5 pętli)
 • Cross Rodzinny na 1 km (1 pętla) oraz Nordic Walking na 3 km (3 pętle) będą rozegrane jednocześnie o godz. 11.30
 • Bieg Dziecięcy rozpocznie się o godz.11.00

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • 10.00 -11.30 – zapisy do Biegu Głównego, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów
 • 11.00 – 500 m Mały Mikuś 500 m (2008 i młodsi)
 • 11.30 – start Crossu Rodzinnego na 1 km ( bez ograniczeń wiekowych)
 • 11.30 – start Nordic Walking na 3 km
 • 12.00 – start Crossu Mikołajkowego na 5 km ( 12 lat i starsi)
 • 13.00 – wręczenie nagród
 • 14.00 – zakończenie imprezy

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 29.11.2016.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 04.12.2016 w godz. 10.00 -11.30 na terenie Górek Szymona w Piasecznie, (w przypadku posiadania wolnych numerów).
 • Organizator ustala łączny limit 150 osób

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym i Nordic Walking mają prawo startu osoby, które do dnia 04.12.2016 ukończą 12 lat.
 • W Biegu Rodzinnym na 1 km prawo startu mają dzieci, młodzież oraz dorośli bez względu na wiek.
 • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. Formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.
 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenie niezgodnego z prawdą.

OPŁATY

 • Opłata za Bieg Główny i Nordic Walking wynosi:
  • 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 29.11.2016
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 29.11.2016 oraz w Biurze Zawodów
 • Opłata za start w Biegu Dziecięcym i Rodzinnym wynosi:
  • 10 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 29.11.2016
  • 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 29.11.2016 oraz w Biurze Zawodów
 • Opłatę startową można zrealizować przy zgłoszeniu na stronie Stowarzyszenia KONDYCJA wybierając opcję ,,ZAPŁAĆ”
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Uczestnik zapisany na bieg zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w terminie do 3 dni od daty rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia w przypadku braku płatności.
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu 04.12.2016 w godz. 10.00 -11.30 na terenie Górek Szymona w Piasecznie.