Konkurs fotograficzny

admin   11 września 2019   Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny została wyłączona

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zapraszamy Mieszkańców wsi Jastrzębie do udziału w konkursie fotograficznym. Motto tegorocznego konkursu brzmi: ”FotoOko Jastrzębie”. Tematem zdjęć powinny być motywy z naszej wsi np. architektura, ludzie, krajobrazy itp. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury konkursu.

Uczestnicy powinni przedłożyć:
• trzy zdjęcia do wyboru – jedno zostanie wybrane
• w wersji papierowej w formacie13x18 cm opatrzone wybranym przez siebie pseudonimem
• w osobnej zaklejonej kopercie, na której będzie widniał pseudonim należy włożyć informację o właścicielu pseudonimu: imię nazwisko i kontakt
• zdjęcia podpisane pseudonimem wraz z kopertą zawierającą dane fotografa należy wrzucić do skrzynki u Sołtysa ul. Turkawki 6.
• Termin składania zdjęć upływa z dniem do 30 września br.
• Wiek uczestników konkursu nieograniczony
• Termin ogłoszenia werdyktu jury: 31.09.2019
• Werdykt i nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeniowych
• Na zwycięzców czekają nagrody.

Za zajęcie I miejsca nagroda w wysokości 500zł w postaci bonu Media Markt, za zajęcie drugiego miejsca bon o wartości 300zł, za zajęcie trzeciego miejsca bon o wartości 200zł.

Sołtys i członkowie Jury