Konkurs fotograficzny

admin   22 lutego 2018   Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny została wyłączona

Drodzy Mieszkańcy Jastrzębia !

Zapraszam wszystkich mieszkańców młodych i tych starszych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego motto brzmi: ”Jastrzębie-nasz dom”. 18 lutego br. ukonstytuowało się jury konkursu w składzie:

Robert Ziemka – przewodniczący jury
Iwona Nowacka – członek jury
Tadeusz Łodyga – członek jury

Uczestnicy konkursu powinni przedłożyć:

  • trzy zdjęcia do wyboru – jedno zostanie wybrane
  • w wersji papierowej w formacie 13 x 18 cm opatrzone wybranym przez siebie pseudonimem
  • w osobnej zaklejonej kopercie, na której będzie widniał pseudonim należy włożyć informację o właścicielu pseudonimu: imię nazwisko i kontakt
  • zdjęcia podpisane pseudonimem wraz z kopertą zawierającą dane fotografa należy wrzucić do skrzynki pod adresem ul. Ptaków Leśnych 44
  • Termin składania zdjęć upływa z dniem do 31 sierpnia br.

Na zwycięzców czekają nagrody. Za zajęcie I miejsca nagroda w wysokości 500 zł w postaci bonu Media Markt, za  zajęcie drugiego miejsca bon o wartości 300 zł, za zajęcie trzeciego miejsca bon o wartości 200 zł.

Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na naszej i piaseczyńskiej stronie internetowej oraz na naszych tablicach ogłoszeniowych.

Mam nadzieję, iż konkurs przyciągnie licznych uczestników. Zapraszamy!!!

Sołtys i członkowie jury