Koszenie rowów w Jastrzębiu

admin   6 maja 2019   Możliwość komentowania Koszenie rowów w Jastrzębiu została wyłączona

Pismo z dn. 4.05.2018 r. do Naczelnika Utrzymania Dróg i Transportu Publicznego, w sprawie koszenia rowów w Jastrzębiu.

Szanowny Panie Naczelniku.

W imieniu mieszkańców sołectwa Jastrzębie zwracam się z uprzejmą prośbą o wykoszenie rowów odwodnieniowych we wsi.  

Ponadto proszę o pogłębienie i wyprofilowanie rowu nr 1 biegnącego przy lesie, który jest najważniejszym rowem we wsi gdyż do niego zbiegają się pozostałe rowy Jastrzębia. Rów jest regularnie koszony jednakże ostatnie prace tego typu były  przeprowadzane parę lat temu. Rów  wypłaszczył się z powodów naturalnych a do tego dziki dokonały pozostałych zniszczeń.

            Środki na to zadanie zostały przewidziane w funduszu sołeckim na rok 2019.

            Sugerowany termin prac: czerwiec br.

Z poważaniem

Sołtys wsi Jastrzębie