Pismo w sprawie środków z budżetu Gminy na 2018 r.

admin   16 sierpnia 2017   Możliwość komentowania Pismo w sprawie środków z budżetu Gminy na 2018 r. została wyłączona

Z Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Pan Zdzisław Lis
w miejscu

DOT. Zabezpieczenia w projekcie budżetu gminy na rok 2018 środków na niżej wymienione działania w Jastrzębiu.

Szanowny Panie Burmistrzu.

Niniejszym przedkładam w imieniu mieszkańców Jastrzębia wniosek o umieszczenie w
w projekcie budżetu gminy nakładów na:

1. Sporządzenie projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych

2. Przejęcie przez gminę ulicy Jastrzębskiej i wykonanie nakładki asfaltowej na tej ulicy

3. Oświetlenie ulic: Sikoreczki, Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCD, Zielony Gaj, Zimorodka

4. Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Ptaków Leśnych od numeru 10-12 ABCDA i Porannej Bryzy.

Ad.Pt.1. Mieszkańcy od 11 lat apelują o utworzenie chodnika wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych.
Gmina wydała już bardzo pokaźną kwotę na projekt przebudowy ulicy, który nie wszedł w życie. Od paru lat jest gotowe studium do nowego projektu, które kosztowało gminę dalsze 50 tys. zł. Rezygnacja z realizacji tej inwestycji w przyszłym roku oznacza zmarnowanie pieniędzy podatników. Alternatywą jest wykorzystanie istniejącej dokumentacji
projektu i studium i wykonanie na ich podstawie tanim kosztem nowego projektu. Chodnik wzdłuż głównej ulicy w miejscowości zamieszkałej przez ok. 1000 osób w XXI wieku jest sprawą tak oczywistą, że trudno przytaczać argumenty takie jak: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza matkom z dziećmi, które wychodzą z wózkami na spacer, starszym osobom, udającym się na przystanek autobusowy czy też dzieciom wracającym ze szkoły. Nadmieniam, iż ulica nie posiada bezpiecznego pobocza.

Ad. Pt. 2 Ulica Jastrzębska jest w posiadaniu gminy tylko na odcinku od ul. Ptaków Leśnych do ul. Wschodniej. Ostatni fragment wymaga uregulowania stosunków własności. Trwają prace geodezyjne. Mieszkańcy wnoszą o sfinalizowanie przejęcia ulicy przez gminę i utwardzenia asfaltem ulicy. Ul. Jastrzębska jest bardo ważnym ciągiem komunikacyjnym. Wieloletnie coroczne koszty równania ulicy, które starcza na parę tygodni czy też koszty zakupu tłucznia i zasypywania nierówności są tak wysokie, że wykonanie nakładki asfaltowej byłoby zdecydowanie tańsze.

Ad. Pt.3. Ulice takie jak: Sikoreczki, Ptaków Leśnych od numeru 10 A,B,C,D – do 12 A,B,C,D, ul. Zielony Gaj i Zimorodka wymagają postawienia choćby paru lamp. Oświetlenie jest niezbędne aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wieś położona jest przy lesie Chojnowskim i jesienią do wsi zapuszczają się dziki. Dotyczy to zwłaszcza ul. Sikoreczki i Zimorodka które graniczą z lasem Chojnowskim. O oświetlenie wspomnianych ulic ich mieszkańcy ubiegają się już od wielu lat.

Ad. Pt.4. Na wspomnianych ulicach od lat sypany jest tłuczeń celem uzupełnienia nawierzchni. Ich poziom podniósł się już na tyle, iż nawierzchnia drogi równa jest z podmurówką niektórych płotów a dziury powstają mimo wszystko. Dalsze sypanie tłucznia jest bezzasadne,powoduje niepotrzebne koszty i dalsze podwyższanie nawierzchni. Z drugiej strony ta warstwa, która już istnieje, jest być może wystarczającą podbudową pod nakładkę asfaltową.

Z poważaniem.
Sołtys Jastrzębia