Protokół Zebrania

admin   6 września 2016   3 komentarze do Protokół Zebrania

Protokół z zebrania mieszkańców wsi Jastrzębie, które odbyło się 31 sierpnia 2016 r.

Obecni:
IMG_4031– Wanda Jakubiszyn – Sołtys wsi Jastrzębie, przewodnicząca zebrania
– Daniel Putkiewicz,  Zastępca Burmistrza Piaseczna,
– Adam Marciniak, Radny
– Teresa Mazanek i Monika Rosińska – przedstawicielki Wydziału Infrastruktury i Transportu   Publicznego Urzędu miasta i gminy Piaseczno
– mieszkańcy wsi Jastrzębie – wg listy obecności

Porządek zebrania:

 1. Informacja w sprawie przebudowy ul. Ptaków Leśnych
 2. Pytania i opinie mieszkańców dot. tej przebudowy oraz wyjaśnienia zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie propozycji zagospodarowania środków funduszu sołeckiego na 2017
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia tych środków
 5. Informacja sołtysa w sprawie propozycji wsi Jastrzębie do budżetu gminy Piaseczno
 6. Sprawy bieżące

 Przewodnicząca przywitała przybyłych gości i przedstawiła porządek zebrania.

 

Ad. Pkt.1.

W sali, w której odbywało się zebranie, zostały wyłożone mapy działek położonych wzdłuż ul. Ptaków Leśnych z wyrysowanym wstępnym projektem przebudowy tej ulicy, zakładającym budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz z podaniem ilości metrów kwadratowych, jakie z poszczególnych działek musiałyby zostać oddane pod tę przebudowę. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z tymi mapami.

Zastępca Burmistrza Piaseczna p. Daniel Putkiewicz przypomniał historię dotychczasowych działań, podejmowanych w sprawie przebudowy ul. Ptaków Leśnych, podkreślając fakt, że wydane już na projekt tej przebudowy 400.000 PLN zostało zmarnowane, a projekt powędrował do kosza z powodu sprzeciwu znacznej części mieszkańców Jastrzębia wobec tego projektu. Fakt ten kładzie się cieniem na starania o powrót do tematu, a piaseczyńscy radni nie chcą ryzykować kolejnego fiaska. Należy również mieć na uwadze, że budżet gminy Piaseczno w roku 2017 i latach kolejnych będzie coraz bardziej napięty i coraz trudniej, – jeśli w ogóle – będzie można umieszczać w nim tego typu inwestycje lokalne. Aktualny projekt budżetu gminy Piaseczno na przyszły rok nie przewiduje środków na projekt przebudowy ul. Ptaków Leśnych we wsi Jastrzębie. W tej sytuacji niezbędnym warunkiem podjęcia starań o włączenie do tego budżetu takich środków jest okazanie przez mieszkańców Jastrzębia zdecydowanej woli przebudowy tej ulicy na zasadach, wynikających z obowiązujących przepisów (łączna szerokość drogi 12 metrów, w tym chodnik i ścieżka rowerowa, budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej). Obecnie jest ostatni moment na złożenie takiego wniosku, gdyż z każdym miesiącem sytuacja finansowa gminy będzie coraz trudniejsza. Na tę kwestię zwrócił również uwagę Radny Adam Marciniak.

Ad. Pkt.2

Pytania mieszkańców dotyczyły:

– procedur przejmowania przez gminę gruntów pod przebudowę,
– sposobu wyceny odszkodowań,
– konieczności przesuwania niektórych ogrodzeń i wynikających z tego konsekwencji,
– sposobu wyliczenia ilości metrów kwadratowych, jakie z poszczególnych działek musiałyby  zostać oddane pod przebudowę,
– odwodnienia.

Pojawiły się też pojedyncze głosy, kwestionujące zasadność budowy chodnika o szerokości 2 metrów oraz ścieżki rowerowej. Jeden z mieszkańców postulował poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż lasu.

Zaproszeni goście udzielili stosownych wyjaśnień, zwracając uwagę na fakt, że techniczne parametry przebudowy drogi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że jako sołtys wsi Jastrzębie wystąpi w imieniu jej mieszkańców do Burmistrza Gminy Piaseczno z wnioskiem o włączenie do budżetu gminy na rok 2017 projektu przebudowy ul. Ptaków Leśnych.

Ad. Pkt.3

Przewodnicząca przedstawiła propozycje Rady Sołeckiej rozdysponowania środków z budżetu sołeckiego na 2017r. w kwocie 29.657 PLN. Mieszkańcy Jastrzębia nie zgłosili żadnych propozycji zmian.

Ad. Pkt.4.

Uchwała o przeznaczeniu środków z budżetu sołeckiego na 2017r. została przyjęta jednomyślnie.

Ad.Pkt. 5

Przewodnicząca przedstawiła propozycje wsi Jastrzębie do budżetu gminy Piaseczno na 2017 r.:

–  projekt przebudowy ul. Ptaków Leśnych
– odtworzenie końcówki rowu nr 1
-przejecie przez gminę ulicy Jastrzębskiej
-oświetlenie ulic: Polnych Traw, Leśnych Ziół, Sikoreczki, Ptaków Leśnych od numery 10 -12 ABCD, Zielony Gaj, i Porannej Bryzy
– Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach Jaskółczej, Kukułczej i Ptaków Leśnych od numerów 10-12 ABCD.

Mieszkańcy Jastrzębia zgodzili się z tymi propozycjami.

Ad. Pkt.6.

Przewodnicząca poinformowała, że od 1 września br. rozpocznie kursowanie gimbus, dowożący dzieci z Jastrzębia do szkoły.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował Krzysztof Jakubiszyn

3 thoughts on “Protokół Zebrania

 1. Mateusz Kulas

  Propozycja umieszczenia ścieżki rowerowej przy lesie jest bardzo dobrym pomysłem. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zaplanować węższy chodnik a tym samym zmniejszenie planowanej szerokości pasa drogowego i mniejszą ingerencję w obecne posesje.

  Reply
 2. Matka Polka

  Najlepszym i BEZPIECZNYM rozwiązaniem jest chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Ptaków Leśnych. Pomysł z wąskim np. półmetrowym chodnikiem to chyba żart.

  Reply
 3. Mateusz Kulas

  Za ścieżką rowerową przy lesie przemawia istotny argument – sam cel przejażdżki czyli zdrowie a nie uważanie na pieszych i wyjeżdżające samochody z posesji. Każdy kto mieszka przy ulicy i sąsiaduje z takową ścieżką wie jak bardzo trzeba uważać żeby ktoś na rowerze nie wpadł na samochód. Piesi poruszają się ze znacznie mniejsza prędkością.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *