Przebudowa ul. Ptaków Leśnych

admin   16 września 2017   Możliwość komentowania Przebudowa ul. Ptaków Leśnych została wyłączona

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Pan Zdzisław Lis

DOT. Przebudowy ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu.

Szanowny Panie Burmistrzu.

Działając na podstawie ustaleń zebrania, które odbyło się w dniu 13.09.2017 w Jastrzębiu w domu weselnym MARIA zwracam się w imieniu mieszkańców Jastrzębia z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków na wykonanie projektu przebudowy ulicy Ptaków Leśnych a następnie jego realizację. Podstawą do projektu może być koncepcja przebudowy, która jest gotowa już od trzech lat.

Obecni na zebraniu mieszkańcy Jastrzębia w liczbie 104 osób w większości popierają ideę chodnika i ścieżki rowerowej na całej długości ulicy. Wyjątek stanowi fragment ulicy zamieszkały przez kilka rodzin, które są przeciwne oraz fragmenty ulicy gdzie właściciele nieruchomości warunkowo akceptują ideę przebudowy i są skłonni do kompromisu pod warunkiem, iż ich interesy nie zostaną rażąco pogwałcone. Powyższe oznacza, iż na zdecydowanej długości ulicy Ptaków Leśnych budowa chodnika i ścieżki rowerowej odbędzie się bezproblemowo i bezkonfliktowo. W związku z zaistniałą sytuacją wniosek mieszkańców ponawiany od wielu lat jest jak najbardziej uzasadniony i godny realizacji.

W załączeniu przedstawiam listę mieszkańców Jastrzębia, którzy opowiadają się za budową chodnika i ścieżki rowerowej zał. nr 1, listę osób, które są przeciwne przebudowie zał. nr 2, listę osób, które pod pewnymi warunkami są gotowe zaakceptować budowę obu ciągów komunikacyjnych zał. nr 3 oraz załącznik graficzny ilustrujący opisane nastawienie mieszkańców w odniesieniu do przebudowy ulicy zał. nr 4.

 

Z poważaniem

Wanda Jakubiszyn

Załącznik:4

Do wiadomości:
Radny Miasta i Gminy Piaseczno pan Adam Marciniak