Kontakty

WAŻNE TELEFONY W GMINIE PIASECZNO
STRAŻ MIEJSKA 22 750-21-60 lub 986
BURMISTRZ Sekretariat 22 701-75-88
URZĄD GMINY Centrala 22 701-75-00
GMINA Drogi Nacz. Włodzimierz Rosiński 22 701-76-86
MELIORACJE Dorota Gołaś 22 701-76-76
Utrzymanie terenów publ. Nacz. Grzegorz Chrabałowski 22 701-76-77
Ochrona środowiska Nacz. Jolanta Łączyńska 22 736-02-71
Gospodarka odpadami Nacz. Barbara Wysocka 608-066-075
Energetyka awarie 991
Awarie oświetl. ulicznego tel. 535 481 335
e-mail: eles-bud@wp.pl.
22 70 17 674
PWIK Wodociągi 22 750-23-20