Nowy Sołtys

admin   12 września 2019   Możliwość komentowania Nowy Sołtys została wyłączona

Szanowna Sąsiadko/Sąsiedzie

Na zebraniu wiejskim 28 sierpnia społeczność naszej wsi powierzyła mi stanowisko sołtysa. Chciałabym się przedstawić gdyż nie wszyscy byli obecni podczas wyborów.


Kim jestem? Nazywam się Barbara Więckowska i mam 41 lat. Wraz z mężem, 3-ką dzieci, psem, kotem i 5 rodzinami pszczelimi od 8 ponad lat mieszkam przy ul. Jesiennych liści. Na co dzień pracuję w Szkole Głównej Handlowej, gdzie wykładam ubezpieczenia. W swojej karierze zawodowej zawsze skupiałam się na łączeniu nauki z praktyką. Pracowałam m.in. dla zakładów ubezpieczeń, Banku Światowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, NFZ. Żeby jednak zmieniać świat należy zacząć od środowiska lokalnego.

Nie ukrywam, że bycie sołtysem jest dla mnie nowym polem działalności i się stresuję (oj bardzo..). Znam się głównie na finansach i ekonomii, gorzej z tematami technicznymi jak np. rowy melioracyjne. Liczę jednak, że po to jesteśmy społecznością lokalną, osobami z różnymi kompetencjami i różnym doświadczeniem życiowym, abyśmy wspólnymi siłami mogli dbać o nasze środowisko życia (jest to przecież niezmiernie ważne). Tylko razem możemy osiągnąć więcej!

A teraz kilka słów o komunikacji. Wszelkie ważne informacje będziecie mogli Państwo, jak zwykle, znaleźć w gablotach informacyjnych oraz na naszej stronie www (www.nasze-jastrzebie.info). Równolegle będziemy, razem z Maćkiem Rydlem (dziękuję Macieju za wsparcie techniczne), działać na nowoutworzonej stronie sołectwa na Facebooku (Społeczność Sołectwa Jastrzębie). Równocześnie, aby zdynamizować komunikację, osoby, które na zebraniach zostawią swoje numery telefonów komórkowych, będą otrzymywały najważniejsze powiadomienia za pomocą sms. Może łatwiej będzie wówczas pomóc w zakupach osobie chorej, zwołać spontaniczne ognisko, zorganizować wyjście do kina czy na łyżwy ??.

Wasza sołtys,
Barbara Więckowska

Konkurs fotograficzny

admin   11 września 2019   Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny została wyłączona

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zapraszamy Mieszkańców wsi Jastrzębie do udziału w konkursie fotograficznym. Motto tegorocznego konkursu brzmi: ”FotoOko Jastrzębie”. Tematem zdjęć powinny być motywy z naszej wsi np. architektura, ludzie, krajobrazy itp. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury konkursu.

Uczestnicy powinni przedłożyć:
• trzy zdjęcia do wyboru – jedno zostanie wybrane
• w wersji papierowej w formacie13x18 cm opatrzone wybranym przez siebie pseudonimem
• w osobnej zaklejonej kopercie, na której będzie widniał pseudonim należy włożyć informację o właścicielu pseudonimu: imię nazwisko i kontakt
• zdjęcia podpisane pseudonimem wraz z kopertą zawierającą dane fotografa należy wrzucić do skrzynki u Sołtysa ul. Turkawki 6.
• Termin składania zdjęć upływa z dniem do 30 września br.
• Wiek uczestników konkursu nieograniczony
• Termin ogłoszenia werdyktu jury: 31.09.2019
• Werdykt i nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeniowych
• Na zwycięzców czekają nagrody.

Za zajęcie I miejsca nagroda w wysokości 500zł w postaci bonu Media Markt, za zajęcie drugiego miejsca bon o wartości 300zł, za zajęcie trzeciego miejsca bon o wartości 200zł.

Sołtys i członkowie Jury

Wybory Sołtysa

admin   8 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Wybory Sołtysa została wyłączona

Uprzejmie informujemy, że Wybory na Sołtysa i Radę Sołecką odbędą się

28 sierpnia 2019 r. /środa/ w Domu Weselnym Maria,
przy ulicy . Ptaków Leśnych 20

I termin  zebrania sołeckiego godz. 18.45

II termin zebrania sołeckiego godz. 19.00

Serdecznie zapraszamy
Sołtys i Rada Sołecka

Sprawozdanie Sołtysa

admin   8 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Sprawozdanie Sołtysa została wyłączona

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI – 2018-2019

Infrastruktura- drogi

Odwodnienie i położenie nakładki asfaltowej na ulicach: Kukułcza, Jaskółcza, Polnych Traw, Turkawki, Graniczna, Wschodnia, Wierzbowa, na łączniku między ul. Graniczną i Wierzbową oraz na pozostałym kawałku Wierzbowej.
Postawienie znaków: „ulica bez przejazdu” na „ślepych” ulicach we wsi
W budżecie gminy na ten rok są pieniądze 280.000 zł na nakładkę asfaltową na ul. Pt. Les. 10-12 abcd. Gmina przejmuje drogę. Jeśli nie zdąży z formalnościami, postawiłam wniosek radnym o przerzucenie pieniędzy na nakładkę na ul. Porannej Bryzy.
Został rozpisany przetarg na studium do projektu przebudowy ul. Jastrzębskiej.


Przebudowa ul. Ptaków Leśnych:
Był projekt, ale został odrzucony. Zatwierdzono parę lat temu nowe studium do nowego projektu. W obecnym budżecie było ok. 0, 5 miliona zł na nowy projekt wg. ww. studium. Nastąpiła zmiana koncepcji: obecna wersja – chodnik i ścieżka rowerowa po jednej stronie – sprawa w toku.
Wniosek o przebudowę progów na Ptaków Leśnych- rozważany
Wniosek o zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Ptaków Leśnych-w załatwieniu.


Wniosek o urządzenie radarowe i monitoring na Pt. Les.- odrzucony
Teren rekreacyjny „Balaton”

Wydzierżawienie od Lasów Chojnowskich na czas nieokreślony terenu zbiornika przeciwpożarowego. Oczyszczenie go i urządzenie placu zabaw, strefy piknikowej i sportowej. Dalsze zagospodarowanie tego terenu. W sierpniu br. dostawiłam jeszcze jeden stół, ławkę i kosz.

Coroczna konserwacja pomostu, ławek, koszy, stołów, siłowni na wolnym powietrzu oraz tablic poglądowych
Coroczna wymiana piachu na placu zabaw dla dzieci
Postawienie szlabanu uniemożliwiającego wjazd samochodem na teren Balatonu/

Dbanie o porządek zieleń i bezpieczeństwo –podziękowania dla Jacka Góry.
Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia na ul. Kukułczej i Jaskółczej, Porannej Bryzy, Sikoreczki, Polnych Traw, Leśnych Ziół. Jest gotowy projekt oświetlenia ul. Ptaki Leśne 10-12 abcd.

Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia u zbiegu ul. Ptaków Leśnych i Asfaltowej. Nie można zrobić więcej. Droga jest wojewódzka i nie ma zgody na jakiekolwiek lampy.

Bieżące usuwanie awarii lamp ulicznych i wniosek do budżetu gminy na wymianę oświetlenia wsi na ledowe. Jest mniej awaryjne i pobiera dużo mniej prądu. Wniosek stawiam także w tym roku.

Transport publiczny.
Wprowadzenie linii autobusu L24. Najpierw w jedną a potem w obie strony. Transport w obie strony miał być uruchomiony w listopadzie zeszłego roku, na skutek protestu niektórych mieszkańców jest zawieszony.
Wytyczenie przystanków autobusowych na kursowanie autobusu w obie strony i postawienie 10 wiat przystankowych.
Wprowadzenie transportu dla dzieci –Gimbus

Odwodnienie
Coroczne koszenie i udrażnianie rowów a także odtworzenie starych rowów. Niestety w tym roku brak środków na koszenie rowów poprzecznych. Z FS poszła już cała kwota na rów nr 1 i przy Pt. Leś. Może gmina znajdzie dodatkowe środki na skoszenie pozostałych.


Usuwanie awarii melioracyjnych i naprawy przepustów. Te ostatnie większe awarie to ta na ul. Polnych Traw i na Ptaków Leśnych.

Działalność społeczna
Założenie klubu seniora
Zakupienie sprzętu nagłaśniającego dla klubu seniora i sołectwa
Odnowienie pomnika pamięci narodowej w lesie chojnowskim w zeszłym roku.
Wniosek o ponowny remont naszej kapliczki- w załatwianiu. Ostatni remont w czynie społecznym był 10 lat temu
Przeprowadzenie konkursu fotograficznego poświęconego Jastrzębiu-obecnie mamy drugą edycję
Warsztaty z pierwszej pomocy medycznej prowadzone przez ratowników medycznych
W poprzednich kadencjach, kiedy gmina nie stawiała przeszkód, liczne wycieczki dla:

 • dzieci np. na Farmę Iluzji, kolejką wąskotorową do Runowa, cyrku, Borysewa, Bałtowa, teatru dziecięcego
 • rodzin do Torunia, skansenu w Sierpcu, parę razy do teatru
  Warsztaty komputerowe dla mieszkańców 50+ i dla kobiet
  Imprezy i warsztaty dla kobiet: sutasz, malowanie na jedwabiu, decoupage, wyroby z filcu i koralików
  Imprezy dla mieszkańców np. coroczne na 8 marca dla pań i ostatnia także dla panów.
  Imprezy plenerowe np. na otwarcie Balatonu i coroczna na dzień dziecka.
  Różne mini koncerty m. innymi B. Zaleskiej, zespołu rockowego, gitarzysty, występ mistrzów stund up, pokaz flamenco, występ iluzjonisty (parę miesięcy temu).
  Zwierzęta
  Sterylizacja bezpańskich kotów ze środków gminy –dwie sterylizacje dzikich kotów jeszcze wolne.
  Zajmowanie się bezdomnymi zwierzętami-adopcja
  Ekologia
  Objęcie ochroną przyrody dwóch ponad stuletnich drzew, które rosną w Jastrzębiu.
  Doprowadzenie do zainstalowania czujnika pomiaru zanieczyszczeń powietrza, który wisi na ul. Kukułczej
  Działania coroczne:
  Występowanie do odpowiednich wydziałów gminy (nacz.Chrabałowski i Rasinski) o:
  – sprzątanie i wykaszanie poboczy
  -malowanie spowalniaczy
  -usuwanie piachu po zimie z asfaltowych ulic
 • Naprawę luster i tablic ogłoszeniowych, jeśli zostaną uszkodzone lub wymagają ponownego malowania –w zeszłym roku
  Regularne występowanie o naprawę nawierzchni Ptaków Leśnych -ostatnie w lipcu br.
 • Zamawianie tłucznia i organizowanie równania ulic oraz doglądanie tych robót, (co najmniej dwa razy w roku).

Sołtys
Wanda Jakubiszyn

Fundusz Sołecki na 2020 rok

admin   7 sierpnia 2019   Możliwość komentowania Fundusz Sołecki na 2020 rok została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy Jastrzębia!

Urząd gminy poinformował, iż na rok 2020 została mieszkańcom naszej wsi

przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 42.682 zł

Poniżej przedstawiam propozycję podziału  tych środków. Nowy sołtys i mieszkańcy muszą  sami zdecydować czy taki podział  odpowiada ich potrzebom  czy też będą inne propozycje rozdysponowania pieniędzy. Zebranie w tej sprawie musi się odbyć we wrześniu br. Bardzo proszę o przeanalizowanie propozycji i zajecie stanowiska na zebraniu.

 1. Konserwacja odwodnienia( dwukrotne koszenie rowów )  – 12.000 zł
 2. Opłata za utrzymanie spokoju i  porządku nad Balatonem – 1.682zł
 3. Naprawa dróg nieutwardzonych – 10.000 zł
 4. Warsztaty dla mieszkańców  i imprezy sołeckie – 6.000 zł
 5. Przebudowa progów zwalniających na ul. Ptaków Leśnych – 12.600 zł
 6. Utrzymanie serwisu internetowego nasze-jastrzębie.info – 400 zł

Komunikat

admin   10 lipca 2019   Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Chciałam poinformować, iż wkrótce dobiegnie końca moja działalność w charakterze sołtysa wsi Jastrzębie. Oznacza to, iż Rada Sołecka w 7-osobowym składzie [dane osobowe anonimizowano] także przestanie działać.

Wszystkim członkom Rady chciałam serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie w mojej działalności. Szczególna wdzięczność i uznanie należą się, członkowi Rady, który nie tylko utworzył naszą stronę internetową, ale też przez trzy kadencje był jej operatorem oraz zamieszczał wszystkie informacje, jakie mogliście Państwo tam przeczytać.

Dziękuję też wszystkim mieszkańcom, którzy mnie wspierali i pomagali rozwiązywać nasze wspólne problemy oraz urzędnikom gminy, którzy starali się realizować nasze wnioski i postulaty.

Obecnie do czasu wyboru nowego sołtysa (chwilowo nie mam jeszcze informacji, kiedy odbędą się wybory) nasze interesy będzie reprezentował nasz Radny Piotr Jakubowski.

Ten komunikat jest ostatnim dokumentem zamieszczonym na naszej stronie. Wszystkie informacje dotyczące naszej wsi będę zamieszczała na tablicach, ustawionych w naszym sołectwie.

Życzę wszystkim mieszkańcom Jastrzębia wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za wsparcie i zaufanie, jakim cieszyłam się niemal przez trzy kadencje.

Sołtys wsi Jastrzębie
Wanda JakubiszynPismo w sprawie koszenia poboczy i naprawy nawierzchni.

admin   5 lipca 2019   Możliwość komentowania Pismo w sprawie koszenia poboczy i naprawy nawierzchni. została wyłączona

Pismo z dn. 18.06.2019 do Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg i Transportu Publicznego, Pan Włodzimierza Rasińskiego.


W imieniu mieszkańców Jastrzębia i Żabińca zwracam się z uprzejmą prośbą o:

• Naprawienie uszkodzeń nawierzchni ulicy Ptaków Leśnych
• Wykoszenie poboczy na tej samej ulicy.

Droga jest wąska intensywnie uczęszczana i piesi nie mają możliwości zejść z niej w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

Sołtys wsi Jastrzębie