Zebranie Mieszkańców Jastrzębia

admin   30 stycznia 2019   Możliwość komentowania Zebranie Mieszkańców Jastrzębia została wyłączona
Zapraszamy na Zebranie Mieszkańców wsi Jastrzębie 
w dniu 6 lutego 2019 (środa)
           o godzinie 17.30 – pierwszy termin
           o godzinie 18.00 – drugi termin

do Domu Weselnego „Maria” ul. Ptaków Leśnych 20. Zebranie będzie poświęcone zmianie zagospodarowania środków z budżetu sołectwa na rok 2019.

Mam nadzieję na liczne przybycie mieszkańców i propozycje nowego podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.


Zapraszam zwłaszcza tych, którzy korzystają z transportu publicznego, gdyż poruszymy też tę kwestię w ramach omawianych spraw.


Z poważaniem
Wanda Jakubiszyn
Sołtys wsi Jastrzębie

Autobus L24

admin   24 stycznia 2019   Możliwość komentowania Autobus L24 została wyłączona

                        Drodzy Mieszkańcy.

24 stycznia 2019 odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie, w którym uczestniczyli: Wiceburmistrz Robert Widz, Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, Naczelnik Włodzimierz Rasiński, Radny Adam Marciniak, Bogdan Krawczyk i Wanda Jakubiszyn,

a które dotyczyło wprowadzenia kursowania autobusu linii L24 w obu kierunkach.

Ostateczny wynik rozmowy jest następujący. Gmina zawiesza jakiekolwiek działania mające na celu wprowadzenia kursowania autobusu w drugą stronę do czasu aż przeprowadzi kompleksową analizę sieci komunikacyjnej w całej gminie Piaseczno. Na podstawie wniosków z tej analizy zostaną podjęte nowe decyzje regulujące cały system komunikacyjny, w tym komunikację w Jastrzębiu. Hipotetyczny termin zakończenia analizy został ustalony na lipiec tego roku. Wówczas zostanie rozstrzygnięta kwestia transportu w Jastrzębiu. Termin nie jest sztywny i może ulegać zmianom. We wcześniejszych informacjach podałam kontakt do inspektora pana Krawczyka i naczelnika Rasińskiego. Proszę zwłaszcza tych, którzy korzystają z linii L 24, aby  razem ze mną monitorowali postęp prac.

Z pozdrowieniami

Sołtys


Autobus linii L24

admin   19 stycznia 2019   Możliwość komentowania Autobus linii L24 została wyłączona

                                                Drodzy Mieszkańcy.

Często pojawiają się pytania dotyczące autobusu linii L24. Są przystanki i wiaty wiec, dla czego autobus nie kursuje w obu kierunkach. Otóż pragnę wyjaśnić, iż autobus linii L 24, który miał kursować w obie strony od listopada ubiegłego roku będzie kursował w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Uprzednio autobus miał jeździć z Piaseczna przez Żabieniec dalej jechać ulicą Graniczną i ul. Ptaków Leśnych obok cmentarza skręcać do Konstancina, zawracać na pierwszym rondzie za biblioteką i tą samą drogą wracać do Piaseczna.   Jednakże rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły na ulicy Dworskiej w Konstancinie złożyli protest skutkiem czego ten wariant trasy autobusu został odrzucony a na nowy, który jest w opracowaniu trzeba znowu czekać.  

Potrzebne są dodatkowe pieniądze na przedłużenie trasy i nowy rozkład jazdy, który jest w gestii ZTM. Proszę wszystkich, którzy korzystają z autobusu, aby wsparli moje działania i wystąpili z petycją do władz gminy o rychłe uruchomienie przejazdu autobusu w obie strony.

Sołtys

Tłuczeń dla Jastrzębia

admin   16 stycznia 2019   Możliwość komentowania Tłuczeń dla Jastrzębia została wyłączona

Drodzy Mieszkańcy Jastrzębia,

Uprzejmie informuję, iż wystąpiłam do gminy z wnioskiem o dostarczenie tłucznia w celu wyrównania nieutwardzonych ulic w Jastrzębiu. Kruszywo gmina dostarczy nieodpłatnie pod warunkiem, że mieszkańcy rozgarną je na swoich ulicach własnymi siłami. Przewidywany termin dostawy kwiecień/maj 2019 r.


Uprzejmie proszę o zgłaszanie się mieszkańców, którzy są gotowi wykonać w czynie społecznym naprawę swojej ulicy.
Proszę dzwonić na nr tel. 501 727 076 z informacją gdzie potrzeba tłucznia.

Sołtys

Fundusz Sołecki 2019

Urząd gminy poinformował, iż na rok 2019 została mieszkańcom naszej wsi
przyznana kwota Funduszu Sołeckiego w wysokości 39 479 zł.

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy wsi Jastrzębie zdecydowali o następującym podziale środków:

1. Wynajem sali w domu weselnym MARIA – 3.000 zł
2. Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny BALATON – 2.579 zł
3. Konserwacja odwodnienia (koszenie rowów ) – 9.000 zł
4. Opłata za utrzymanie spokoju i porządku nad Balatonem – 1.400 zł
5. Naprawa dróg – 10.000 zł
6. Zakup wiat przystankowych – 10.000 zł
7. honoraria za wykłady i warsztaty dla mieszkańców – 2.500 zł
8. Konkurs fotograficzny „Fotooko Jastrzębie” z nagrodami – 1.000 zł

Sołtys i Rada Sołecka Jastrzębia

 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

admin   23 października 2018   Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego została wyłączona

W konkursie fotograficznym, którego motto brzmiało: ”Jastrzębie-nasz dom” Jury konkursu dokonało wyboru laureatów konkursu.  Nagrody otrzymali:

Pani Jolanta  – pierwsze miejsce

Pani Anna  – drugie miejsce

Pani Krystyna – trzecie miejsce

Dane osobowe laureatów zgodnie z Regulaminem Konkursu  dostępne w Komisji konkursowej. Na wyróżnienie zasłużyły dzieci, które uczestniczyły w konkursie a mianowicie: Kasia,Emilia i Błażej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

    

Nagrodzone prace można zobaczyć na tablicy ogłoszeniowej położonej przy ul. Ptaków Leśnych 54.

Sołtys Jastrzębia.

 

 

Uwaga !

admin   20 września 2018   Możliwość komentowania Uwaga ! została wyłączona

Drodzy Mieszkańcy!

Dochodzą do mnie informację, że na terenie Jastrzębia doszło ostatnio do włamania. Zwracam się do Państwa z apelem o wzmożoną czujność i uruchamianie alarmów nawet jeśli na chwilę opuszczają Państwo dom  i reagowanie na wszystkie podejrzane osoby i sytuacje. Proszę też nie zostawiać w ogrodach wartościowych przedmiotów i zamykanie swoich posesji.

Telefon do naszego dzielnicowego Michał Malinowski 600 997 669
Telefon do Wydz. Prewencji policji w Piasecznie 22 26045229
Tel. do kierownika rewiru dzielnicowych 22 6045 295

 Wanda Jakubiszyn

Sołtys