Czujniki smogu

admin   20 grudnia 2017   Brak komentarzy do Czujniki smogu

Gmina  Piaseczno uruchomiła system monitoringu jakości powietrza. 30 czujników w różnych lokalizacjach monitoruje zanieczyszczenie powietrza na terenie naszej gminy.

Mapka zanieczyszczeń powietrza http://czujnikimiejskie.pl/public/piaseczno/

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca – konsorcjum www.Czujnikimiejskie.pl, zamontował na terenie gminy 30 stacji monitoringowych, z czego 27 wyposażonych jest w sensory do pomiaru poziomu stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5, a 3 stacje w sensory do pomiaru poziomu stężeń: NOX, SOX, O3, pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Dodatkowo każda ze stacji dokonuje pomiarów temperatury i wilgotności powietrza. Zebrane dane posłużą do stworzenie mapy zanieczyszczeń i pomogą zwiększyć naszą świadomość ekologiczną.

11 czujników rozlokowanych zostało na terenie miasta Piaseczna, dwa w Zalesiu Górnym
i Głoskowie oraz po jednym w Józefosławiu, Jazgarzewie, Chylicach, Chyliczkach, Chojnowie, Woli Gołkowskiej, Złotokłosie, Bogatkach, Bobrowcu, Grochowej, Jastrzębiu, Mieszkowie, Siedliskach, Wólce Prackiej i Żabieńcu.

Więcej o stanie powietrza w Gminie Piaseczno śledzić można na stronie: http://piaseczno.czujnikimiejskie.pl/

Pismo w sprawie ul. Polnych Traw

Pismo w sprawie awarii na ulicy Polnych Traw w Jastrzębiu

Jastrzębie 8.12.2017                                                                                                        

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno,
Pan Zdzisław Lis

Szanowny Panie Burmistrzu.

Rada Miasta w listopadzie br. przeznaczyła uchwałą 40 tyś. zł na usuniecie awarii odwodnieniowej w Jastrzębiu na ul. Polnych Traw. Firma Melkom przeprowadziła bardzo fachowo i zważywszy na pogodę najlepiej jak to było możliwe prace naprawcze, które spowodowały poprawienie sytuacji.

Obecnie zakończyła prace zostawiając otwarty rów, który grozi wypadkiem. Poinformowano mnie, że gmina nie ma środków na dokończenie prac, czyli zasypanie rowu i naprawę prywatnej drogi, z której trzeba było skorzystać, aby naprawić awarię. Nie mam wiedzy czy usuniecie tej awarii pochłonęło całą kwotę, ale jeśli nawet to ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i dobro właściciela drogi państwa Hakowskich jestem zdania, że rów powinien być natychmiast zasypany, a droga naprawiona najszybciej jak to jest możliwe.

z poważaniem

Sołtys Wsi Jastrzębie

Pismo w sprawie ul. Jastrzębskiej

Pismo w sprawie przejęcia przez gminę ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu z dn. 7.12.2017 r.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami,
Pani Iwona Zielińska-Woszczyk

Szanowny Pani Naczelnik.

W nawiązaniu do pisma z dnia 21.11.2017 r. uprzejmie proszę w imieniu mieszkańców ulicy Jastrzębskiej o dokładniejszą informacje na temat postępowania w sprawie przejęcia tejże ulicy prze gminę każdym postępowaniu obowiązują jakieś procedury i terminy.

Proszę o informację, w jakim terminie Mazowiecki Urząd Wojewódzki ma obowiązek wypracować swoje stanowisko w rzeczonej sprawie i jakie kroki podejmuje gmina, aby sfinalizować ten proces. Dokumenty znajdują się w posiadaniu Urzędu Wojewódzkiego już od 1 września br.

Z poważaniem

Sołtys Wsi Jastrzębie

Pismo w sprawie oświetlenia ulicy

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Pan Zdzisław Lis
Jastrzębie,  27.11. 2017

dot. Oświetlenia wjazdu z ulicy Asfaltowej na ul. Ptaków Leśnych

Szanowny Panie Burmistrzu,

W imieniu mieszkańców Żabieńca i Jastrzębia zwracam się z uprzejmą prośbą o zainstalowanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Ptaków Leśnych i Asfaltowej. Przemawiają za tym ważne względy bezpieczeństwa. Kierowcy wjeżdżający do Żabieńca od strony Piaseczna czekają do ostatniej chwili, aby skręcić w ul. Ptaków Leśnych, ponieważ nie są pewni, w którym momencie należy to zrobić. Hamują gwałtownie i nieoczekiwanie powodując niebezpieczne sytuacje na drodze. Sytuacja jest szczególnie groźna o tej porze roku, kiedy wcześnie zapada zmierzch akurat w momencie natężonego ruchu na trasie Piaseczno – Góra Kalwaria.

Z poważaniem
Sołtys Wsi Jastrzębie

Do wiadomości
Radny Pan Adam Marciniak

Pies champion w Jastrzębiu

admin   13 października 2017   1 komentarz do Pies champion w Jastrzębiu

W naszej wsi mamy psa championa! Mistrz biegania to pies rasy rasy owczarek belgijski o imieniu Jumbo (George, h. Bagatela z Doliny Wieprza). W ostatnich tygodniach Jumbo zajął 1-sze miejsce w biegu na orientację w zawodach  Mazowieckiej Lidze Dogtrekkingu w „Zimnych Dołach” na dystansie 6 km.

Tydzień późnej Jumbo startował w zawodach biegowych w IV Biegu Św. Franciszka w Prażmowie, tym razem był to wyścig przełajowy na dystansie 5 km i zrywny belg zajął II miejsce.